Opwekking2018


God

"Refo's, katholieken én pinksterchristenen zitten op de School van de Heilige Geest"

“Als Nederlandse christenen zouden we veel verder moeten zijn dan waar we nu zijn. We zijn geroepen om de wereld voor Hem te winnen en de volkeren tot Zijn discipelen te maken! Wat een opdracht! Als ik naar de volkeren kijk, vraag ik me af: Heer, wee

God

Henk Stoorvogel: "Het is tijd om je zonden in het licht te brengen"

“Het liefst zouden we onze zonden geheim houden of wegstoppen. Maar de tijd wist zonden nooit uit. Het is tijd om je zonden in het licht te brengen, zodat er verzoening plaats kan vinden.” Met deze boodschap trapte spreker Henk Stoorvogel de 48ste Op

God

Henk Binnendijk: "Het gaat slecht met het christendom en goed met Israël"

“In de Tweede Wereldoorlog zijn 6 miljoen Joden gedood. De meeste Nederlanders waren neutraal. Jezus heeft gezegd: wie niet voor Mij is, is tegen Mij. Ik denk dat voor Israël hetzelfde geldt.” Tijdens de Pinksterconferentie Opwekking sprak Henk Binne

God

"God is niet logisch, rationeel of intellectueel"

“We hebben grote moeite als mensen om met verstandelijke kennis God te begrijpen. Want in ons denken is God niet logisch. God is niet rationeel. God is niet intellectueel. Dat is dan ook de reden dat we God niet kunnen doorgronden.” Dat zei Bijbeller

God

"God wil je met al je tekortkomingen gebruiken"

David de Vos sprak vandaag op de laatste dag van de Pinksterconferentie van Opwekking over ‘Jezus is de rots’. Hij vertelde in de grote tent hoe belangrijk het is dat je niet bouwt op eigen kracht, maar op Jezus de rots. “Als je wacht op een aanrakin