cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand

'Breuk' tussen CGK Zoetermeer en classis Den Haag vanwege vrouwenkwestie

Er is een breuk ontstaan tussen de samenwerkingsgemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Zoetermeer...
PREMIUM

Zijn vrouwelijke ambtsdragers welkom bij kerkelijke vergaderingen? 3 CGK-predikanten geven antwoord

Vrouwelijke ambtsdragers kunnen ‘gewoon’ afgevaardigd worden naar de regionale en landelijke kerkvergaderingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), maakte prof. dr. Herman Selderhuis onlang...

Behoudende CGK-dominees vrezen 'geitenpaadjes om ingrijpende maatregelen te voorkomen'

'Jaren geleden was het onze overheid bekend dat er hele forse ingrepen nodig waren om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar men schoof dat steeds voor zich uit en probeerde via zogenaamde geitenpaadjes steeds...
PREMIUM

Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt

“Het lijkt in onze kerken op een echtscheiding uit te lopen, maar de classis Zwolle laat zien dat men het niet zover wil laten komen”, merkt prof. dr. Herman Selderhuis op. In Zwolle is de verdeeldheid binnen...

Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'

Niet iedere classis heeft besloten om gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers te vermanen. 'Daardoor wordt de enige weg uit de impasse verlaten en zijn de problemen alleen maar groter gemaakt', stelt het Christelijk...

Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?

In het algemeen heeft het aanvragen van revisie of het indienen van het bezwaarschrift (appel) tegen een kerkelijk besluit in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) opschortende werking. Toegepast op het besluit o...
PREMIUM

Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers

De christelijke gereformeerde gemeenten van Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Alexanderpolder zijn dinsdagavond vermanend toegesproken, omdat in deze kerken vrouwelijke ambtsdragers actief zijn. De classis Rotterdam he...
PREMIUM

Deputaatschap CGK bevestigt: CGK-gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers mogen vermaand worden

Deputaten kerkorde en kerkrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben uitsluitsel gegeven over de vraag of gemeenten die, tegen de kerkelijke regels in, vrouwen in het ambt hebben benoemd vermaa...
PREMIUM

CGK-gemeenten met vrouwen in het ambt vermanen kan alleen vanuit innerlijke overtuiging

Tijdens de recente generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) werd besloten dat gemeenten die vrouwelijke ambtsdragers toelaten, moeten worden vermaand. Inmiddels hebben diverse gemeenten be...
PREMIUM

CGK-predikant legt uit waarom ‘vrouw in ambt’ geen achterhoedediscussie is

Moeten kerken binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) elkaar vrijlaten om wel of geen vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen? Volgens dr. C. P. de Boer gaat hier een belangrijke vraag aan vooraf, namelijk...

Taakgroep gaat gesprek over vrouwelijke ambtsdragers in CGK stimuleren

'De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft besloten een taakgroep in te stellen die onder meer de opdracht heeft gekregen om het onderling gesprek op diverse niveaus binnen de kerken...

Vrouwendiscussie CGK is in het fundamentalisme-frame geramd

‘Religie is weer eens in het fundamentalisme-frame geramd, het enige frame dat tegenwoordig nog begrepen lijkt te worden - omdat het zo lekker zwartwit is, niet te moeilijk, en zich goed leent voor oneliners&rsqu...
PREMIUM

PvdA haalt uit naar CGK: 'Taliban in de polder'; opnieuw vrouwelijke ambtsdragers bevestigd

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn volgens de PvdA in Houten 'de Taliban in de polder'. 'Anno 2022 beslissen mannen over de onderdanigheid van vrouwen. Als het niet zo middeleeuws zou zijn, is het bijna ko...

Gesteggel in de CGK over vrouwelijke ambtsdragers: hoe nu verder?

Zondag heb ik de nieuwe ambtsdragers hun ja laten uitspreken met de hand op de Bijbel. Ik heb dat nog nooit laten doen. Maar vond het nu nodig dat iedereen in deze dienst dit zou zien. De bevestiging vond plaats aan...
PREMIUM

CGK Zwolle bevestigt vier nieuwe vrouwelijke ambtsdragers ondanks synode-uitspraak

In de christelijke gereformeerde kerk (CGK) in Zwolle zijn zondag 15 mei tien nieuwe ambtsdragers bevestigd, onder wie vier vrouwen. In sommige delen van de CGK leidt dit tot gefronste wenkbrauwen, omdat tijdens de...

CGK zetten relatie met GKv-NGK op lager pitje ondanks waarschuwing CGK-hoogleraar

“Diep teleurgesteld over de besluiten. Het doet echt pijn. Voorlopig trek ik me even terug”, zegt een teleurgestelde christelijke gereformeerde predikant. Ook deze week hakken besluiten van de generale syn...
PREMIUM

Ds. Egas heeft een boodschap voor ‘moderne’ CGK-gemeenten: “We zijn uitgepraat”

“De rek is eruit. Het wordt tijd dat we eerlijk zeggen: we zijn uitgepraat.” Ds. A. A. Egas is een voorstander van kerkelijke eenheid, maar volgens de christelijke gereformeerde predikant is een grens bere...
PREMIUM

Meerdere CGK-gemeenten willen ambt tóch openstellen voor vrouwen

Hoewel de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vorige week besloot dat er geen ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers hebben meerdere kerken aangegeven tóch vrouwen toe te la...
PREMIUM

Ds. Buijs namens CGK-synode: "We willen kerken die vrouwen bevestigen blijven vasthouden"

“Besluitvorming over ‘vrouw in ambt’ gaat altijd met onenigheid gepaard. Zelden zijn besluiten op dit punt unaniem genomen.” Ds. P. D. J. Buijs is niet verrast door het rumoer dat is ontstaan...

CGK Zwolle over synodebesluit: 'Dit is een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente'

'We zijn diep teleurgesteld over dit besluit. Dit besluit doet geen recht aan de veelkleurigheid binnen het kerkverband en is een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente', laat de kerkenraad van de christelijke geref...

Hoe christenen reageren op CGK-besluit om vrouwelijke ambtsdragers niet toe te staan

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is geen plaats voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers, zo werd vorige week besloten tijdens de generale synode in Nunspeet. Het besluit leidde aan de ene kant tot...

Synode CGK: Geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft vrijdag besloten geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. Een meerderheid van de synode is tegen het openstellen van...

Onderzoekscommissie raadt CGK aan om vrouwelijke ambtsdragers niet toe te staan

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is er geen plaats voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers, stelt een meerderheid van een onderzoekscommissie van de generale synode van de CGK. Een week v...
PREMIUM

Predikant wil in CGK-crisis de-escaleren: "Laten we niet zelf aan Christus’ kerk knutselen"

De vraag werd onlangs weer hardop gesteld: is een kerkscheuring binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onvermijdelijk? Dr. Bert Loonstra wil met zijn nieuwe brochure “de-escaleren”. “Ik...

Classis tikt CGK Zwolle op de vingers na toelaten vrouwelijke ambtsdragers

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle heeft het dringende verzoek ontvangen om het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten terug te nemen. "Door het nemen van dat besluit op dit moment is h...
PREMIUM

Bewaar het Pand reageert op besluit CGK Zwolle: 'Minachting voor kerkverband'

Stichting Bewaar het Pand zegt met ’ontsteltenis en verdriet’ kennis te hebben genomen van het besluit van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle om alle ambten open te stellen voor vrouwe...
PREMIUM

Synodebestuur CGK keurt toelaten vrouwelijke ambtsdragers CGK Zwolle af

Het besluit van de christelijke gereformeerde kerk (CGK) in Zwolle om vrouwen toe te laten als diaken, ouderling en predikant is niet in goede aarde gevallen bij het synodebestuur. Tijdens een recente generale synode we...
PREMIUM

CGK Zwolle accepteert vrouwen als ouderling, diaken en predikant

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Zwolle heeft het besluit genomen om vrouwen toe te laten in het ambt van ouderling, diaken en predikant. ‘Met dit besluit brengen we een lang gekoesterde wens in prak...
PREMIUM

Zijn kerkleden in de CGK te ver uit elkaar gegroeid? Drietal geeft antwoord

“De CGK zijn liturgisch uit elkaar gegroeid. Als je van Barendrecht (conservatief, red.) naar Zwolle (progressief, red.) verhuist, heb je er geen idee meer van dat je in hetzelfde kerkverband zit”, stelde dr...
PREMIUM

5 belangrijke vragen over een mogelijke kerkscheuring in de CGK

Nadat vier CGK-predikanten in een verklaring de noodklok luidden, komen verontruste kerkgangers morgen bijeen tijdens een ‘crisisberaad’. Is een keurscheuring op komst? Deze vraag lijkt binnen de Christelijke...
PREMIUM

Ds. Kieviet: "Kerkgangers staan met de deurknop in de hand om de CGK te verlaten"

“Als we op deze voet verdergaan hebben onze kerken geen bestaansrecht meer.” En: “Broeders en zusters staan op het punt om de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) te verlaten.” D...
PREMIUM

Vrouw in ambt: een heet hangijzer in een opbouwend rapport

Vorige week kwam de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) weer virtueel bij één. Vanwege de coronapandemie is het fysiek vergaderen met 52 afgevaardigden niet mogelijk. Reden voor...
PREMIUM

Bezorgde CGK-predikanten luiden noodklok over koers CGK

"Het gezag van de Schrift is in het geding. De vraag is waar we als kerken eindigen", zegt de bezorgde ds. J. M. J. Kieviet (foto). Hij is "zeer verontrust" over huidige ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereforme...

Pas in 2022 meer duidelijkheid over 'vrouw in ambt' in CGK

Ook dit jaar blijft er in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onduidelijkheid bestaan over de vraag of vrouwen wel of niet meer ruimte krijgen om als ambtsdrager te dienen. De generale synode besloot dinsdagavond...

CGK-brief met oproep tot eenheid door bijna tachtig dominees ondertekend

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is opnieuw onrust ontstaan nadat een brief van zes predikanten in de media terechtkwam. De oproep tot eenheid binnen het kerkverband is door 79 predikanten en voorgan...
PREMIUM

Het CGK-schip ligt op ramkoers: kerkscheuring op komst?

De christelijk-gereformeerde variant van de Titanic is op weg naar het Beloofde land. Maar het CGK-schip is in een hevige storm terechtgekomen. Een aanvaring met een ijsberg betekent voor tienduizenden landgenoten e...
PREMIUM

Opnieuw onrust binnen CGK over vrouw in het ambt

Opnieuw is het onrustig in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Zes predikanten hebben in een brief hun zorgen kenbaar gemaakt over de “dreigende breuk” in deze kerk. Ze roepen op tot eenheid....

Koningskerk Deventer wacht niet op CGK-synode en stelt ambten voor vrouwen open

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) riepen eerder dit jaar kerken op om geen besluiten te nemen over vrouwelijke ambtsdragers. De Koningskerk in Deventer, een samenwerkingsgemeente van christelijk,- vrijgem...

Andries Knevel: "Voor het eerst weet de CGK het niet meer" - CIP Podcast

“Ik houd van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Voor het eerst sinds het bestaan van onze kerk weten we het niet meer”, zegt Andries Knevel. De EO-presentator bespreekt in de CIP Podcas...

Vrouw in ambt: Prof. dr. Selderhuis wil gesprek over bestaansrecht CGK

"Misschien is een herverkaveling van kerkverbanden nodig om ons rap weer met vereende krachten op die jonge mensen in en buiten de kerk te richten", stelt prof. dr. Herman Selderhuis. In een opinieartikel in het Refo...

CGK-synode: Toch geen uitstel over wel of geen vrouw in ambt

Wachten tot 2023 met duidelijkheid over wel of geen vrouwelijke ambtsdragers. Dit voorstel lag op tafel bij de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Het synodebestuur heeft het voorstel ingetr...
PREMIUM

Wel of geen vrouw in ambt? Synodebestuur CGK pleit voor uitstel

"Het wordt tijd om tegen kerken die afwijken van de regels op te treden." Deze oproep van een christelijke gereformeerde predikant lijkt deze week niet te worden opgevolgd. De generale synode van de Christelijke Ger...
PREMIUM

Kerk in Hilversum benoemt vrouwelijke ouderling ondanks advies CGK-synode

Afgelopen zondag heeft de samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden (cgkv) in Hilversum een vrouwelijke ouderling bevestigd. Eerder dit jaar deed de generale synode van de C...

Synode CGK wil olie op het vuur voorkomen: volg landelijke afspraken over vrouw in het ambt

Het slotakkoord van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) was afgelopen vrijdagmiddag op zijn minst opvallend te noemen. Er werd namelijk unaniem een oproep aan alle kerken gedaan om, in afwacht...

Wel of geen vrouw in het ambt? CGK-broeders vinden nog altijd geen oplossing

Er is nog altijd geen oplossing voor een vraagstuk dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) al jaren bezighoudt: moet er wel of geen ruimte zijn voor vrouwelijke ambtsdragers? Deze week werden tijdens de tweed...

CGK-voorstel op tafel om kerken die afwijken van landelijke afspraken buitenspel te zetten

Worden kerken die onderdeel zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) buiten het kerkverband geplaatst als ze zich niet houden aan de landelijke afspraak? Die vraag is opnieuw actueel omdat de meerderheid v...

Cgkv Hilversum gaat vrouwelijke ambtsdragers bevestigen

Opnieuw heeft een gemeente binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) besloten om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Na de samenwerkingsgemeenten in IJmuiden en Nieuwegein kiest ook de samenwerkings...

Bewaar het Pand reageert op besluit CGK-classis Haarlem over vrouwelijke ambtsdrager: "Zeer te betwisten"

Eind december kwam naar buiten dat de regionale classis van de Christelijke Gereformeerden Kerken (CGK) in Haarlem voorlopig vrouwen in het ambt gedoogt. Naar aanleiding van de bevestiging van een vrouwelijke ambts...

CGK-classis Haarlem: "IJmuiden overtreedt geen principieel Bijbelse regel met vrouwelijke ambtsdrager"

De regionale kerkvergadering Haarlem van de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) stelt dat de samenwerkingsgemeente in IJmuiden “geen principieel Bijbelse regel” heeft overtreden met het benoemen van...
PREMIUM

Ds. Uitslag blikt vooruit op CGK-synode: "Het wordt tijd om tegen kerken die afwijken van de regels op te treden" - CIP Podcast

“Als je kiest voor de CGK, verbind je je ook aan de regels en synodale besluiten binnen die kerk. Het wordt tijd om tegen kerken die afwijken van de regels op te treden”, aldus ds. A. C. Uitslag in de CIP P...
PREMIUM

Ds. Schenau strijdt voor behoud eenheid CGK: "Kerken die eigen opvattingen volgen, zorgen voor spanningen"

“Paulus schrijft dat een scheuring soms onvermijdelijk is. Als het bij ons zover zou komen, zou ik dat ontzettend verdrietig vinden. Het is onze roeping om dat zo lang mogelijk te voorkomen.” Ds. J. G. Sche...

CGK-predikant P. Roos zwijgt niet langer over spanningen 'vrouw in het ambt': "Theologisch kan er veel te veel door de beugel"

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is al langere tijd rumoer over de kwestie 'vrouw in het ambt'. Eerder dit jaar hebben twee gemeenten besloten om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Volgens c...

CGK/NGK Nieuwegein wacht synode niet af en bevestigt vrouwen in ambt: "Weinig vertrouwen in kerkelijke weg binnen CGK"

In Nieuwegein heeft de samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) afgelopen zondag vier vrouwen bevestigd in het ambt. Dat meldt het Reform...
PREMIUM

Ds. A. A. Egas over spanningen binnen de CGK: "Vrouwelijke ambtsdragers zullen gedoogd worden" - CIP Podcast

De christelijke gereformeerde ds. A. A. Egas staat in het Friese Damwoude en is aanwezig op de Haamstedeconferentie. Hoe zijn de spanningen over homoseksualiteit en de vrouw in het ambt binnen de Christelijke Gerefo...

Vrouwenkwestie CGK: "Wat mij betreft doet de synode helemaal niets"

De heikele kwestie van de vrouw in het ambt is nog steeds niet opgelost binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Een kerklid schrijft in een ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad dat de synode wat hem b...

De CGK laat zien dat de kerk is als een gletsjer op de Noordpool

Prof. dr. Herman Selderhuis lijkt ervoor te kiezen dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zichzelf blijft. Deze kerk is geen voorstander van ‘de vrouw in alle ambten’ en ‘de acceptatie van ho...

CGK-predikant merkt op dat er selectief wordt geluisterd naar voorstanders van vrouwelijke ambtsdragers

"Voorstanders van openstelling van ambten voor de zusters van de gemeente staan vaak onder verdenking van ontrouw aan de Schrift", merkt ds. Wim de Bruin op in het Nederlands Dagblad. Volgens hem wordt er in...

Vrouwenkwestie CGK: Ds. A. C. Uitslag pleit voor doortastend optreden en sluit kerkscheuring niet uit

"Wie te lang wacht met het nemen van besluiten holt achter de feiten aan. Een schipper die niet bijstuurt, kan de koers van het schip niet tijdig meer wenden met als gevolg een aanvaring", schrijft ds. A. C. Uitslag in...
PREMIUM

Vrouw in het ambt: waarom de discussie ontploft in de CGK - CIP Podcast

In Nieuwegein en Arnhem wilden de plaatselijke CGK-gemeenten een vrouwelijke ambtsdrager inzegenen, terwijl dat niet gebruikelijk is in dit kerkverband. Maar afgelopen zondag is in IJmuiden de eerste vrouwelijke ouderlingen...
PREMIUM

Herman Selderhuis over de crisis in de CGK: "We bidden om eenheid en danken dat die er niet komt"

“Binnen de christelijke kerken wil iedereen eenheid, maar tegelijkertijd zijn we blij dat er meer dan één kerk is. We bidden om eenheid en danken dat die er niet komt want waar moet je anders naar...

Hoe christenen reageren op de crisis binnen de CGK en de eerste CGK-ouderling

Het is al lange tijd onrustig binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Tegen de zin van behoudende CGK-predikanten is afgelopen zondag de eerste vrouwelijke ouderling bevestigd in een gemeente die onderdeel is...

Prof. Baars: "Gemeenten met vrouw in ambt zetten kerkverband onder druk en hebben er in feite al mee gebroken"

De onrust in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) lijkt alleen maar verder toe te nemen. Prof. dr. A. Baars stelt in gesprek met Reformatorisch Dagblad dat de kerken die vrouwen in het ambt bevestigen, in f...

Eerste CGK-vrouw bevestigd als ambtsdrager; CGK-predikant spreekt van "zwarte dag"

Ineke Tamminga is zondag bevestigd als ouderling. Een historisch moment omdat voor het eerst binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een vrouwelijke ambtsdrager is bevestigd. Dat gebeurde in de samenwer...

CGK-synode van start met bidstond: "De Heere kan in deze crisis geen mensen gebruiken die hun eigen plan de campagne hebben"

Vandaag start de landelijke vergadering van de Christelijk Gereformeerde Kerken(CGK). Ter voorbereiding daarop werd er donderdagavond in de Grote Kerk in Dordrecht een bidstond georganiseerd. Daarin sprak ds. P....

Ds. C. P. de Boer vindt 'vrouw in het ambt' geen bijzaak: "Kerkenraden in Nieuwegein en Arnhem plaatsen zichzelf buiten de CGK"

"Binnenkort worden in Arnhem en Nieuwegein vrouwen in het ambt bevestigd. Met dit besluit hebben deze kerkenraden zichzelf buiten de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) geplaatst," schrijft ds. C. P. de Boer...

Tóch vrouwelijke ambtsdragers in CGK/NGK Arnhem om kerkelijke verdeeldheid te voorkomen

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente Kruiskerk in Arnhem gaat zijn principebesluit uit 1996 dat er vanuit de Bijbel ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers op korte termijn in praktijk brengen, schrijft OnderWeg. Dit besluit...

Synode CGK buigt zich dit najaar opnieuw over vrouw in ambt

Wel of geen vrouw in het ambt? Deze vraag is binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken weer actueel, nadat prof. dr. Herman Selderhuis onlangs de noodklok luidde. De generale synode van de CGK buigt zich dit naja...
PREMIUM

Crisis over wel of geen vrouw in het ambt in de CGK: hoe nu verder? - CIP Podcast

Het is crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) naar aanleiding van de opgelaaide discussie over de vrouw in het ambt. Hoe moet het nu verder? Dick en Jeffrey bespreken dit in de CIP Podcast. - Beluister h...
PREMIUM

Vrouwenkwestie zorgt voor rumoer in de CGK: deze 3 dingen moet je weten - CIP Podcast

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is het nodige aan de hand. Een samenwerkingsgemeente in Nieuwegein wil namelijk het ambt van ouderling en diaken openstellen voor vrouwen. Maar dat gaat in tegen de lan...
PREMIUM

HELP! De vrouwen zorgen voor gedoe in de kerk

Volgend jaar telt Nederland weer eens zeventien miljoen bondscoaches. De kans is groot dat Oranje dan meedoet aan het EK voetbal. In iedere huiskamer heeft men dan een mening over het spel van het Nederlands elftal....

CGK-predikant verbaasd over uitspraken Herman Selderhuis: "Onze kerk is niet gebaseerd op onderlinge afspraken"

"‘Besluiten nemen we op democratische wijze’: dat is nooit de insteek van de synodaal georganiseerde kerken geweest. De vergadering zoekt telkens de wil van Christus, haar Heer," maakt dr. Bert Loons...

NGK-predikant: "Uitspraak Herman Selderuis doet aan het bewaren van eenheid CGK meer kwaad dan goed"

‘Iets is goed of niet goed. Het kan niet volgens de Schrift, of wel’. Deze uitspraak deed prof. dr. Herman Selderhuis om de 'crisis' (zijn eigen woorden, red.) in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK...

Dit schrijft de NOS over de CGK-crisis rondom wel of geen vrouw in het ambt

'De verhoudingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) staan op scherp. Vooral de discussies over vrouwen in het ambt en homoseksualiteit leiden tot grote verdeeldheid.' Zelfs de NOS heeft het rumoer b...

Bewaar het Pand: "Wij verkeren als CGK inderdaad in een ernstige impasse"

"Er is ooit in ons blad geschreven over een man, die met zijn benen op twee verschillende schepen staat, terwijl het ene schip langzaam wegdrijft. Dat moet verkeerd gaan," laat Bewaar het Pand in een verklaring wet...

Rumoer in CGK over 'vrouw in het ambt': Arnold Huijgen waarschuwt voor polarisatie en leven in een bubbel

"Ik zie momenteel in de kerk gebeuren wat je in de samenleving al een tijdje langer ziet: mensen leven in hun eigen bubbel en begrijpen de logica van de ander niet eens meer. Dan zijn de karikaturen niet ver weg," schrijft...

Ouderling over rumoer in CGK: "Kerkleden denken fors anders dan de kerkleiding"

De discussie over wel of geen vrouw in het ambt vindt ouderling Wim Groeneweg een symptoom van een "heel zorgelijke" situatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). "De echte crisis is dat de linker- en d...

Herman Selderhuis wijst op crisis in CGK: "Zet besluiten op de pauzeknop"

"Het is crisis in de kerk. Zet het nemen van besluiten op de pauzeknop." Deze oproep is afkomstig van Herman Selderhuis. De christelijke gereformeerde hoogleraar heeft het over zorgwekkende ontwikkelingen binnen zijn...