cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Eline Lindeboom
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

Auteur: Eline Lindeboom

Vijf wonderlijke geschenken van wandelen die ons helpen groeien in geloof

Het wonder van wandelen ontdekte ik zelf toen ik in 2018 door een burn-out tot stilstand kwam. Na jaren van een actief, overvol en hollend leven, leerde ik stap voor stap te leven in een ander levenstempo. Gaandeweg werden mijn wandelingen om te herstellen, wandelingen vol (her)ontdekkingen en verwondering. In het wandelen zelf bleek iets wonderlijks te liggen: ik leerde het leven anders te ademen en voelde weer mijn beide voeten op de grond. Wandelen heeft mij geholpen nieuwe richting in mijn leven te vinden. In dit artikel deel ik graag een vijftal van deze wonderen van wandelen met je, die ik ook opschreef in een serie boeken. Ontdek waarom wandelen in de natuur geweldige kansen biedt om dichter naar God te groeien.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Geerten van Breugel.

Word ook lid

1. Wandelen kalmeert
Zoals een blad dat rustig uit een boom naar de aarde dwarrelt, zo kalmeert wandelen ons denken. De omgeving van een natuurgebied ademt rust en heeft een ontspannend effect op de mens. Zo zijn de kleuren groen en blauw rustgevende kleuren en zorgen natuurlijke geluiden, zoals die van de vogels, voor spierontspanning en een lager stressniveau. Het wandelen helpt je je gedachten beter te ordenen en je kan hoofd- en bijzaken beter van elkaar onderscheiden. Toen ik de eerste maanden van mijn burn-out startte met wandelen, voelde het wandeltempo eerst vreemd en zelfs ongemakkelijk. Ik nam de haast en de snelheid uit mijn dagelijks leven mee. Gaandeweg veranderde echter doelgericht wandelen – waarom zou je tienduizend stappen per dag moeten halen? -, in ontvangend wandelen. Een vorm van wandelen die op wonderbaarlijke wijze nu deze kalmte meebrengt mijn dagelijks leven in.

2. Wandelen helpt je te bidden
Ik zie het als een houten bankje dat opeens opdoemt in het bos; wandelen creëert de ruimte om God in rust te ontmoeten en met Hem te spreken. Er is ruimte voor stilte, voor horen en voor spreken en voor een ontmoeting met de Schepper. Ik verbaas me er vaak over hoe makkelijk het gesprek met God ‘op gang komt’ tijdens bijvoorbeeld een boswandeling tegenover het gemak waarmee ik eraan voorbij loop in de bezigheden van de dag. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over wandelen in geloof. Als Paulus het in 1 Thessalonicenzen 5:17 heeft over onophoudelijk bidden, dan benoemt hij een kenmerk van een gelovige die wandelt met God. Fysiek wandelen helpt ons bewust te zijn van het feit dat we ook een geestelijke wandel met God hebben en kan zo een uiting en een hulp zijn bij onze verborgen omgang met God (Psalm 25:14).

3. Al wandelend ontdek je de geheimen van leven
God heeft in de natuur oneindig veel geschenken voor het oprapen gelegd. Denk aan direct waarneembare zaken zoals de zon die doorbreekt, een hert dat oversteekt, het kabbelen van de zee of de groei van een jonge boom. Maar denk ook aan de meer verborgen, maar zeer aanwezige processen, zoals de cycli van dag en nacht en de seizoenen. De natuur verandert voortdurend en toch beweegt ze steeds volgens een vast ritme, zoals de Schepper dat in haar heeft gelegd. En wat dacht je van de veerkracht van de natuur als hitte of kou doorstaan wordt? Daar waar ze soms moet zwoegen is ook altijd het leven tastbaar aanwezig. Ook wij kennen dit zwoegen naast blijdschap en vreugde in het leven. Het Bijbelboek Prediker gaat hier bijvoorbeeld uitgebreid op in. Door te kijken naar dergelijke natuurlijke processen, ontdek je steeds weer nieuwe dingen over het leven. Bewegen in de natuur is dus ook een stuk onderwijs en voeding voor onze ziel.

4. Je ontmoet de Schepper van het leven
Een paddenstoel die uit de aarde gekomen is, een prachtige struik in bloei, zon op een glinsterende zee en een verzuchting: ‘God wat bent U groot!’ Als we de schoonheid van de schepping zien, dan komen we automatisch bij haar Schepper uit. Verwondering, verstilling, variatie: het doet ons beseffen hoe wonderlijk de Maker is (Psalm 8:10). En verwondering zet aan tot aanbidding en lofprijzing. Er vindt een bijzondere interactie plaats tussen God en schepsel. Ik zeg vaak: ‘Het boek van de natuur, leidt ons naar het Boek en andersom.’ Woord en schepping hebben dus alles met elkaar te maken. Een unieke manier van God om Zich met ons te verbinden.

5. Natuurlijke processen helpen je bij innerlijke processen
De natuur kan je ook helpen innerlijke, geestelijke processen te verbeelden: een gewortelde boom doet je verlangen naar groei, het zingen van een vogel maakt je blij en een regenbui kan het beeld zijn van de verfrissing die Gods Geest in je geloofsleven wil brengen. De rust die het wandelen in de natuur brengt, is tegelijkertijd misschien wel het beste ingrediënt om tot reflectie te komen. Ontdekkingen die je doet in de natuur verankeren beter omdat je ze letterlijk voelt en doorleeft. Al wandelend komen we beter tot begrip en verwoording van gedachten, gevoelens en vragen. De stevige bosbodem onder je voeten kan de stevigheid zijn waar je in je leven naar zoekt en het zandpad kan een beeld zijn van de uitdaging die je in je leven aan moet gaan. Een vlinder komt even langs, de schaapherder leidt zijn schapen over de heide en het suizen van de wind vertelt je dat je het wel wat rustiger aan mag doen.

Kortom, de schepping is vol schatten en wij kunnen deze al wandelend ontdekken. Zet al je zintuigen open, ga op weg met God in de natuur en ontrafel dit mysterie van wandelen. 

Wil je ook met God op weg gaan en dit wonder uitpakken? Bekijk dan de wandelserie van Eline Lindeboom! 

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand