cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

24 april 2020 door Willem J. Ouweneel

Waarom Willem Ouweneel met Israël binnenkort een groot feest viert

Vandaag zouden wij – mijn vrouw en ik met onze dochter en schoonzoon – naar Israël vertrokken zijn voor een bezoek van twaalf dagen. Helaas heeft het coronavirus daar een stokje voor gestoken. Daardoor missen we onder andere de viering van Jom ha‘Atsmaoet, de ‘Onafhankelijkheidsdag’, op de 5e van de Hebreeuwse maand Ijjar. In 1948 viel die dag op 14 mei, in 2020 begint die op de avond van 28 april.

Ijjar (‘bloesem’) is de tweede maand van het godsdienstige jaar van het jodendom; dat jaar begint met de maand Nisan, waarin Pesach (Pasen) valt. In Ijjar vallen ook Pesach Sjeni (‘Tweede Pesach’, zie Num. 9:1-14), Lag ba’Omer (de 33e dag van de zg. Omertelling tot aan Pinksteren), Jom haZikaron, de ‘Gedenkdag’ ter herinnering aan de gevallen soldaten van Israël en de joodse slachtoffers van het terrorisme.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid
Nog acht jaar, en dan zal – als de geschiedenis zo doorgaat – de moderne staat Israël de 80 jaar van David en Salomo voorbijstreven.

Elke joodse maand begint met nieuwemaan, en elke drie jaar wordt er een extra maand ingeschoven om zich aan te passen aan het zonnejaar. Zo begon in 2019 Jom ha‘Atsmaoet met zonsondergang op 8 mei, maar dit jaar begint Jom ha‘Atsmaoet met zonsondergang op 28 april. In 2018 was ik met mijn jongste zoon in Israël, en toen begon (de zeventigste!) Jom ha‘Atsmaoet met zonsondergang op 18 april. De ‘dag’ met zijn vele festiviteiten ‘overviel’ ons, omdat wij wel 14 mei in ons hoofd hadden, maar niet 5 Ijjar… Dit jaar zou ons dat bijna weer overkomen zijn. Maar gelukkig heeft een bevriende rabbi in Jeruzalem ons op de juiste datum gewezen en ons zelfs voor de feestavond van 28 april uitgenodigd! Daar hadden we ons zeer op verheugd. Helaas, het kan niet doorgaan....

Over Israëls onafhankelijkheid gesproken: pasgeleden las ik iets dat me nogal trof. Het ging om deze vraag: gedurende hoeveel jaren van zijn geschiedenis was Israël én ongedeeld én onafhankelijk én met een duidelijke centrale regering (dus de tijd van de Richteren daargelaten)? Dat betreft in totaal slechts vier perioden:
(a) Ten eerste natuurlijk de tijd van het koningschap van David en Salomo. In 2 Samuël 5:4 (en 1 Kon. 2:11; 1 Kron. 29:27) lezen we dat David veertig jaar regeerde, en in 1 Koningen 11:42 en 2 Kronieken 9:30 lezen wij hetzelfde van Salomo. Dat maakt een periode van in totaal precies tachtig jaar (1011 tot 931 v.C.). Kort na de dood van Salomo viel het land in tweeën uiteen: het noordelijke rijk (de tien stammen) en het zuidelijke rijk (de twee stammen) onder leiding van respectievelijk de koningen Jerobeam en Rehabeam. Dat was het jaar 931 voor Christus. Het zou maar liefst 821 jaar duren voordat we wéér sprake was van een onafhankelijk, centraal geregeerd eenheidsland.

(b) Na de terugkeer van Juda (en ook sommigen uit de tien stammen!) uit de Babylonische ballingschap vormde het land weer een eenheid, maar wel onder de overheersing van de Perzen, en later afwisselend de ‘koning van het noorden’ (het Seleucidische rijk in Syrië) en de ‘koning van het zuiden’ (het Ptolemeïsche rijk in Egypte), om met Dan. 11 te spreken. Nadat Judas de Makkabeeër met zijn vier broers de tempel in Jeruzalem gereinigd had (164 v.C.), ontwikkelde zich uit broer Simon de Makkabeeër de dynastie van de zogenoemde Hasmoneeën (afstammelingen van ene Hasmon), die vanaf die tijd het centrale gezag uitoefenden. Vanaf circa 140 voor Christus tot ongeveer 110 voor Christus stonden deze Hasmonese dynastie officieel nog onder Seleucidisch gezag, zodat zij slechts semi-autonoom waren. Maar toen het Seleucidische rijk steeds verder desintegreerde, konden de Hasmonese koningen zich vanaf 110 voor Christus autonoom noemen. Dit onafhankelijke Hasmonese rijk – het ‘koninkrijk Judea’ – duurde tot op de inval van de Romeinen onder leiding van Pompejus in 63 voor Christus; de totale duur van dit rijk was dus 47 jaar, en als je wat royaler rekent, ongeveer 77 jaar.

Als de grote Zoon van David terugkomt, begint onmiddellijk het Messiaanse rijk, waarin de staat Israël opnieuw, en nu voor lange tijd, een centraal geregeerd, onafhankelijk eenheidsland zal zijn!

Trouwens, pas in 37 voor Christus moest de Hasmonese dynastie door toedoen van de Romeinen wijken voor de Edomitische dynastie van Herodes. De Hasmonese dynastie duurde dus van 140 tot 37 voor Christus, dat is 103 jaar. De werkelijk onafhankelijke Hasmoneeën (110-63 v.C.) waren Johannes Hyrcanus, Aristobulus I, Alexander Jannaeus, Salome Alexandra, Hyrcanus II en Aristobulus II. Interessant genoeg waren dit geen Judeeërs (zoals David en Salomo), maar Levieten, en wel uit de priesterlijke familie!

(c) Tussen fase (a) en (b) verliepen 821 jaar, maar tussen fase (b) en fase (c) maar liefst 2010 jaar! Pas in 1948 ontstond er weer een centraal geregeerd, onafhankelijk eenheidsland Israël. Momenteel bestaat dat land alweer 72 jaar, dat is bijna zoveel als de 77 jaar van fase (b) en de 80 jaar van fase (a). Nog acht jaar, en dan zal – als de geschiedenis zo doorgaat – de moderne staat Israël de 80 jaar van David en Salomo voorbijstreven. Het begon met twee koningen (David en Salomo), in fase (b) ging het om zes koningen (van wie één een vrouw was), en in fase (c) hebben we tot dusver twaalf minister-presidenten gehad, van wie vooral deze zeven: David Ben-Gurion, Levi Eshkol, Golda Meïr (de enige vrouw!), Yitzhak Rabin, Mechanem Begin, Shimon Peres en Benjamin Netanyahu, erg bekend zijn geworden (zou er nog een dertiende minister-president komen?).

(d) Tussen fase (c) en fase (d) zullen nul jaren verlopen! Als de grote Zoon van David terugkomt, begint onmiddellijk het Messiaanse rijk, waarin de staat Israël opnieuw, en nu voor lange tijd, een centraal geregeerd, onafhankelijk eenheidsland zal zijn! Dan zullen de tien en de twee stammen voorgoed verenigd zijn (zie o.a. Ezech. 37:15-28), en zullen de Israëlieten zitten, ‘ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom’ (Micha 4:4). In de coronacrisis zien we des te meer uit naar deze tijd, wanneer geen inwoner meer zal zeggen: ‘Ik ben ziek’ (Jes. 33:24).

Dit was mijn laatste column op CIP.nl. Wil je Willem Ouweneel blijven volgen? Bezoek hier zijn website.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Willem Ouweneel
- Waarom ik als niet-gereformeerde wél blij ben met de Dordtse Leerregels
- Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten?
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Heel erg jammer dat u met deze columns stopt! Ik lees ze altijd met veel interesse! Het ga u goed en Gods zegen bij alles wat u doet!