cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
katharine
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

19 september 2019 door Patrick Simons

Topwetenschapper verwijt kerken leugen over 'jonge aarde': "Zo ontstaat geloofscrisis bij jongeren"

Geloof en wetenschap, valt dat te combineren? Volgens de meeste mensen is het onmogelijk en spreken zij elkaar tegen. Dat is echter voor een groep wetenschappers absoluut niet het geval. In het nieuwe seizoen van 'Andries en de wetenschappers' spreekt Andries Knevel wederom met verschillende van deze wetenschappers. Afgelopen dinsdag werd deel 1 uitgezonden. Daarin komt klimaatwetenschapper Katharina Hayhoe aan het woord, die volgens Time Magazine tot de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld behoorde in 2014.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Patrick Simons.

Word ook lid
"Er is meer dan genoeg ruimte voor geloof én wetenschap"

In het begin van het programma gaat het vooral over klimaatverandering waar Katharine Hayhoe vanzelfsprekend veel mee bezig is. Daarna krijgt ze aantal vragen voorgeschoteld van vakgenoten over de combinatie tussen wetenschap en geloof. Zo krijgt ze de vraag hoe ze wetenschap in haar kijk op de wereld kan inpassen, aangezien wetenschap van bewijzen uitgaat en religie van geloof. "Wetenschap levert het bewijs van wat we hier en nu zien. Wetenschap is dus per definitie beperkt tot wat wij kunnen observeren, analyseren en modelleren. Maar we weten dat er meer buiten dit universum is. We weten dat wij beperkt zijn tot wat erbinnen valt. Dus wat is er dan buiten? Er is meer dan genoeg ruimte voor geloof én wetenschap. Je kunt wetenschap ook zien als een kaart die ons vertelt waar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen is. Maar we kunnen op die kaart niet zien wat de juiste weg is. Daar is een kompas voor nodig. En dat kompas zijn onze normen en waarden, ons hart en voor degenen die in God geloven, ons geloof."

Hayhoe helpt vervolgens een misverstand uit de wereld. "Er wordt vaak gezegd dat wetenschap en geloof niet samen gaan, maar dat wordt absoluut niet ondersteund door feiten." Ze vertelt over een onderzoek in de Verenigde Staten waaruit blijkt dat 70% van de topwetenschappers in dit land zichzelf spiritueel noemen. Het probleem is volgens Hayhoe echter dat er aan beide kanten van het spectrum mensen zijn die hun leven wijden aan het promoten van het idee dat beiden niet samen gaan. "Aan de ene kant heb je mensen als Richard Dawkins, die van wetenschap een geloof maken. Zij verwarren wetenschap met geloof. Aan de andere kant hebt je mensen als Ken Ham in de Verenigde Staten, die hun geloof juist verwarren met wetenschap. In plaats van wetenschap te laten verklaren wat we zien en geloof wat we niet zien, willen zij dat het één alles verklaart."

"Ik weet dat God echt is. Maar wetenschap geeft ons het antwoord niet."

Vervolgens krijgt de klimaatwetenschapper de vraag waarom juist het christendom de ware godsdienst zou zijn. "Als je bedenkt wat christenen geloven, zitten daar veel rare dingen bij", steekt ze van wal. "We geloven bijvoorbeeld dat de Zoon van God naar de aarde kwam en geboren werd als een menselijke baby. Hij groeide op, stierf, stond weer op en ging naar de hemel. We denken dat wij, door zijn offer te accepteren, nieuw leven krijgen. We denken dat we daarvoor dood waren. We geloven bovendien dat wanneer ons lichaam sterft, en alles wat we zijn en wat door de wetenschap van ons kan worden vastgesteld, verdwijnt, dat onze geest dan voortleeft. Dat zijn best gekke dingen om te geloven."

"Dus waarom geloof ik dat?" vraagt Hayhoe zichzelf af. "Allereerst omdat ik in de wetenschap niets vind dat het weerspreekt. Wetenschap zegt niets over onze geest, over dingen die we niet kunnen waarnemen met onze ogen, ons verstand en onze wetenschappelijke instrumenten. Ten tweede weet ik dat God echt is. Dat weet ik niet door toedoen van de wetenschap. Wetenschap geeft ons dat antwoord niet. Wetenschap vertelt ons alleen wat binnen het universum is. Je weet het door je hart, door je ziel."

"Waarom dan juist het christelijk geloof? Voor mij is het heel simpel. Jezus was of totaal gestoord, want Hij zei dat Hij de Zoon van God was. Als je dan de Zoon van God niet bent, ben je gestoord. Of Hij loog erover. Hij verzon het voor politieke redenen of persoonlijk gewin. Of hij had gelijk. Dat zijn drie verschillende keuzes. Mensen zeggen vaak: Jezus was een goed mens, net zoals bijvoorbeeld Ghandi. Is een goed mens een leugenaar? Is een goed mens gestoord? Nee. Als je zegt dat Jezus was wie Hij zei dat Hij was, dan moet je het eigenlijk ook geloven."

"We kunnen niet zeggen dat Jezus een goed mens met goede bedoelingen was en niet geloven dat Hij Zoon van God was."

Dat is de keuze die je zelf moet maken volgens de topwetenschapper. "We geloven als christenen dat God ons een vrije wil heeft gegeven. God dwingt ons niet om te zeggen dat Jezus God is of dat God bestaat. Hij gaf ons de vrije wil. Maar we hebben echt alleen maar die drie keuzes. We kunnen niet zeggen dat Jezus een goed mens was met goede bedoelingen die wist waar Hij het over had en niet geloven dat Hij Zoon van God was. Hij was óf gestoord óf deel van een complot om te liegen om één of andere reden óf Hij was echt wie Hij zei te zijn."

Hoelang bestaat de aarde?
Een belangrijk twistpunt voor veel christenen is het antwoord op de vraag hoelang de aarde eigenlijk bestaat. Hayhoe is daar duidelijk over. "Het idee dat de aarde nog maar 6000 jaar oud is, bestaat nog niet heel erg lang. Het is een relatief nieuw idee dat van een anglicaanse bisschop in het Verenigd Koninkrijk kwam. Hij telde de generaties mensen bij elkaar op en ging er daarbij vanuit dat er tussen de schepping en Adam geen tijd zat. Daardoor kwam hij op ongeveer 6000 jaar uit."

"Er is absoluut geen wetenschappelijk bewijs dat de aarde 6000 jaar bestaat"

"Kijkend naar de wereld is er absoluut geen wetenschappelijk bewijs dat de aarde 6000 jaar bestaat", vervolgt de wetenschapper. "Geen enkel bewijs. Het idee dat er menselijke voetstappen over die van dinosauriers waren en alle andere ideeën op dit gebied zijn bedacht door het Creation Museum. Het is echt fascinerend. Als klimatoloog bestudeer ik valse argumenten. Ik bestudeer technieken zoals selectief winkelen, logische denkfouten, verkeerde voorstelling van zaken en nepexperts. Ik bestudeer ze allemaal en ik zie dat dezelfde technieken gebruikt worden om te zeggen dat de wereld nog maar zo jong is als om klimaatverandering te ontkennen."

"Wat je wel kunt zeggen, en dat gebeurt ook, is dat je gelooft dat de Bijbel zegt dat de wereld jong is maar dat God de wereld oud heeft doen lijken toen Hij deze schiep. Ik heb hier al met veel mensen over gesproken en vind het prima dat de meningen hierover verschillen. Als we het eens zijn over het feit dat de wereld er in ieder geval oud uit ziet en oud lijkt, maakt de ontstaansdatum niet uit. Maar als mensen zeggen dat de wereld jong is, krijg je selectief winkelen, denkfouten, bedrog, nepexpert en helaas ook de leugens."

"Jongeren krijgen het gevoel dat er tegen ze is gelogen. En als ze hierover liegen, waarover dan nog meer?"

Dat is volgens Katharine een groot probleem aangezien het indirect voor een geloofscrisis kan zorgen bij jongeren. "Jongeren leren vandaag de dag in veel kerken dat de wereld jong is. Dan gaan ze naar de universiteit en zien ze bewijzen dat de wereld oud is, dat er meer dan 6000 jaar terug al mensen waren, dat de aarde zelf al vier miljard jaar bestaat en dat het heelal voorkomt uit één specifiek punt in de tijd. Dan krijgen jongeren het gevoel dat er tegen ze is gelogen. De mensen die ze vertrouwden hebben tegen ze gelogen. En als ze hierover liegen, waarover dan nog meer? Zo ontstaat een geloofscrisis. Als mensen tegen ze liegen in de kerk, waarom zouden ze dezelfde mensen dan vertrouwen als die over God vertellen?"

Bekijk hier de volledige aflevering

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

G
Voor een topwetenschapper is ze toch behoorlijk slecht geïnformeerd over de argumenten voor de jonge ouderdom van de aarde. Misschien had ze mijn boek even moeten lezen...