cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Israël leger
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 februari 2019 door Jeffrey Schipper

Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"

“Ik geloof op grond van de Bijbel dat Israël een hele zware tijd tegemoet gaat. Strijdende partijen gaan in de eindtijd hun krachten bundelen om gezamenlijk op te trekken tegen een gezamenlijke vijand, namelijk Israël.” Dit is de overtuiging van Wim Zwitser. Namens Het Zoeklicht spreekt hij op verschillende plaatsen in het land over thema’s als ‘Komt de eindtijd dichterbij?’. CIP.nl sprak met hem.

Het Zoeklicht is een christelijk magazine dat niet alleen laat zien in welke wereld we leven, maar ook wat God met jou en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als christen in deze tijd. Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren. Leef uit verwachting.
cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Je bent ervan overtuigd dat de Bijbel wijst op wat er in de eindtijd gaat gebeuren, ook in het Midden-Oosten. Op welk Bijbelgedeelte baseer jij dit?
Wim verwijst naar het elfde hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël. “In dit Bijbelgedeelte is sprake van twee koningen die op het wereldtoneel verschijnen. Eén koning uit het noorden en één uit het zuiden. In de tijd van het Oude Testament heeft Israël al eens zoiets meegemaakt. Vanuit het zuiden trok koning Necho (farao uit Egypte) het Beloofde land binnen, op weg naar koning Nebukadnezar van Babel. Zo werd het Joodse volk overlopen en kwam er een einde aan het koningschap van Josia. Op basis van Daniël 11 verwacht ik dat deze geschiedenis zich gaat herhalen. Opnieuw zullen machten uit het noorden en het zuiden tegen elkaar optrekken over Israëls grondgebied om uiteindelijk Jeruzalem in te nemen.”

Hoe zie je dat concreet gebeuren?
“Kijk naar wat zich ten noorden van Israël afspeelt. Syrië was tot voor kort een stabiel land. Nu is de chaos enorm. Hetzelfde geldt voor Irak en Afghanistan. In al deze landen heeft de centrale overheid het er niet meer voor het zeggen. Ik verwacht dat een samenbindende factor de strijdende partijen bij elkaar kan brengen om de strijd aan te gaan tegen een gezamenlijke vijand, namelijk Israël.”

"Ik verwacht dat een samenbindende factor de strijdende partijen bij elkaar kan brengen om de strijd aan te gaan tegen een gezamenlijke vijand, namelijk Israël."

Maar die strijdende partijen zijn toch veel te druk met elkaar het leven zuur maken?
“Het klopt dat de haat van bijvoorbeeld terreurgroep Islamitische Staat (IS) tegenover andersdenkende islamieten groter is dan de Jodenhaat. De strijd tussen soennieten en sjiieten is bijvoorbeeld levensgroot. Het sjiitische Iran en het soennitische Saoedi-Arabië zijn échte aartsrivalen. Maar ik verwacht dat er een moment komt dat de Arabische strijdkrachten zich op een gegeven moment zullen verenigen en eendrachtig vanuit het noorden zullen oprukken.”

En wat dan nog? Israël heeft één van de machtstigste legers op aarde en heeft ook nog een enorm grote bondgenoot - Amerika - achter zich staan…
“Wie heeft in 2014 zien aankomen dat IS zo’n groot en machtig leger zou worden? Hun opmars toonde aan dat de veiligheidsdiensten ze niet goed in de gaten hadden. In no time hebben ze een enorm gebied veroverd. Dat toont aan dat we niet alles in kaart kunnen brengen en er in korte tijd een grote macht kan opstaan.”

Daniël 11 spreekt ook over een koning van het zuiden. Jij bent van mening dat ook in onze tijd vanuit het zuiden van Israël een grote macht kan opstaan. Waar doel je in dat geval op?
“Kijk naar het gebied waar de Arabische Lente is begonnen. Kadaffi (Libië) en Mubarak (Egypte) zorgden lange tijd voor een relatief stabiele situatie in hun landen. Tijdens de Arabische Lente zijn ze van de troon gestoten en dat zorgde in deze regio voor een domino-effect. Kijk naar Libië. Inmiddels is het een schurkenstaat zonder centraal gezag. In Egypte wordt de islamitische broederschap zich nog redelijk onder druk gehouden, maar ze is niet weg. In buurlanden Libië en Soedan zijn islamitische terreurgroepen machtig. Stel je voor dat zij op een gegeven moment de krachten gaan bundelen en hun vizier op Israël richten. Dat is mijn verwachting!”

"Ik zie te veel christenen die met goede bedoelingen - en soms sensatiezucht - uitspraken uit de media oppakken."

Hoe kun je weten dat Daniël 11 van toepassing is op onze tijd? En in hoeverre neigt jouw visie naar inlegkunde?
“In dit Bijbelboek maakt de engel nadrukkelijk duidelijk dat de profetieën worden uitgesproken met het oog op de eindtijd. Een eerste (en gedetailleerde!) voorvervulling vond plaats tijdens de Griekse overheersing, maar de definitieve vervulling komt nog. Of die volgens dezelfde details gaat verlopen is de vraag. God schetst algemene lijnen die Zijn toekomstscenario weergeven.”

Recent klonk er weer eens oorlogstaal uit de mond van de Iraanse generaal Aziz Nasirzadeh. Hij dreigt met de vernietiging van Israël. In hoeverre heeft dit betrekking op de tekenen van de eindtijd?
“Ik laat mij nooit raken door dit soort uitspraken. Ik zie te veel christenen die met goede bedoelingen - en soms sensatiezucht - uitspraken uit de media oppakken. Vervolgens worden allerlei nieuwsberichten gelinkt aan Bijbelteksten. Als we het hebben over tekenen van de eindtijd, geef ik de voorkeur aan de grote lijnen zoals ik die zojuist beschreef. Ik kan niet zoveel met uitspraken van een Iraanse generaal of de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem.”

Wim Zwitser

Jij ziet ook een positieve eindtijdontwikkeling in het Midden-Oosten?
“De apostel Paulus heeft gezegd dat God Zijn volk niet heeft verstoten. Er blijft een restant over dat uitkijkt naar de komst van de Messias. Deze Messiasbelijdende Joden zijn een hele tijd buiten beeld geweest, maar sinds de vorige eeuw profileren zij zich steeds nadrukkelijker. Dat geldt trouwens ook voor de andere kant van de grens: Palestijnse christenen. Gelovigen aan weerskanten omarmen elkaar als broeders en zusters.”

"Wie het profetische woord kent, laat zich niet gek maken door alles wat zich om ons heen afspeelt."

Wim verwijst naar de tijd van de ballingschap. “Het Joodse volk moest naar Babel om gelouterd te worden. Onder leiding van koning Kores is het volk teruggeleid naar het Beloofde land. Ook in de huidige tijd neemt de grote massa Jezus niet aan als Messias. Dat betekent dat Zijn volk onder Gods oordeel valt. Volgens de profeet Zacharia zal, mede door de zware tijd die nog komen gaat, een derde van de Joden de boodschap van Jezus aanvaarden. Vandaar dat er wordt gesproken over ‘een overblijfsel dat wordt behouden’.”

Waarom zouden we ons als christenen in Nederland hiermee bezig moeten houden. Je zou ook kunnen zeggen: ‘Ik zie wel hoe het loopt als Jezus terugkomt.’
“Het laatste Bijbelboek heet niet voor niets ‘Openbaring’. Met andere woorden, we mogen Zijn woorden opendoen en niet dichtlaten.” De spreker verwijst naar 1 Petrus 2:19, ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’ Wie het profetische woord kent, laat zich niet gek maken door alles wat zich om ons heen afspeelt. Dan heb je een lamp in handen die licht geeft om in de duisternis van deze wereld een weg te vinden. Daniël laat ons zien hoe laat het is op Gods wereldklok.”

Is het inmiddels al één voor twaalf?
“Volgens de profeet Jeremia moet Israël moet nog door een tijd van benauwdheid heen. Dat zal een tijd zijn waarin ze op hun grondgebied weinig meer te vertellen hebben. Als je kijkt naar de huidige staat van het land, is het nog niet zover. Dat het Joodse volk nu een eigen staat heeft, is ook een vervulling van profetieën. Schrijvers in de tijd van het Reveil gaven in de negentiende eeuw al aan dat die Joodse staat er zou komen. Stap voor stap zie we dat God toewerkt naar het eindscenario.”

Lees hier meer over komende seminars, samenkomsten en conferenties van Het Zoeklicht.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Wederkomst en eindtijd
- De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Dr. Paul Visser is terughoudend en voorzichtig, maar hoe reëel is zijn boodschap?
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

(1) Laten we als christenen “zien” wat niet voor ogen is (Kol.3:2) en ons richten op de opdracht tot éénheid zoals bedoeld in Joh.17:21 en liefde onder ons (Joh.13:35), te zijn als levende offers en ons te laten gebruiken als levende stenen (voor de bouw van de geestelijke tempel) door goed naar Zijn stem te leren luisteren en te gehoorzamen naar de 7-voudige oproep naar ieder persoonlijk in Openb.2 en 3 (“hoor wat de Geest zegt”). Door de vrucht en de gaven van de Geest zal de Persoon van de Heer Jezus Christus in ons gestalte verkrijgen. (2)