cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

09 januari 2019 door Willem J. Ouweneel

De Nashvilleverklaring: wel of niet ondertekenen?

En weer eens laait de discussie over homoseksualiteit (en dit keer ook over transgenders) hoog op, en wel door de Nashvilleverklaring over LHBT (lesbisch – homo – biseksueel – transgender). Dat zal tot de wederkomst wel zo blijven.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Bijbelgetrouwe Nederlandse christenen zijn tot op het bot verdeeld: de strijd gaat tussen hen die de verklaring beslist wel (bijvoorbeeld Kees van der Staaij), en hen die haar beslist niet willen ondertekenen (bijvoorbeeld Gert Jan Segers). Dit keer heeft ook de buitenwacht zich er stevig in gemengd. Sommige intolerantelingen willen via de rechter onderzoeken of de verklaring niet in strijd met de Grondwet is. (Dat is zo stupide dat je niet weet of je lachen of huilen moet.) In een radio-interview hoorde ik ‘vakvrouw’ Miranda Klaver tot drie keer toe de Amerikaanse opstellers van de verklaring in verband brengen met Trump (in de geest van: ‘het zijn Trump-aanhangers, nou, dan weet je het wel’).

Laat ik het maar meteen zeggen: theologisch denk ik heus wel in dezelfde richting als de verklaring (‘God heeft het huwelijk bedoeld voor een man en een vrouw’), maar voor de rest vind ik het een beroerd stuk.

Laat ik het maar meteen zeggen: theologisch denk ik heus wel in dezelfde richting als de verklaring (‘God heeft het huwelijk bedoeld voor een man en een vrouw’), maar voor de rest vind ik het een beroerd stuk. Ten eerste omdat ik het een warrig betoog vind. Sommige zinnen snap ik gewoon niet (‘Art. 5. WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.’ Puur blabla. ‘Art. 11. WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.’ Ook puur blabla.)

Het is een zeer zakelijk, rationeel stuk, zonder enige compassie of enig pastoraal besef. Onbegrijpelijk en verwerpelijk. Geheel tegen de geest van Christus.


Ten tweede ben ik het oneens met Art. 7: ‘WIJ ONTKENNEN dat het [fout] is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’ Lees ik het goed? Mogen homo’s en transgenders er niet openlijk voor uitkomen dat zij homo’s resp. transgenders zijn!? Als je het bent, kun je dat ook niet helpen – maar ‘positioneer’ je niet als zodanig!? Dus net doen alsof je hetero bent? Art. 13 maakt het nog erger: ‘WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.’ Dus mannen of vrouwen die denken dat ze eigenlijk vrouwen resp. mannen zijn, vergissen zich gewoon!? We moeten op ze inpraten, dan komen ze wel van hun verkeerde inzicht af!? Hebben de opstellers ooit wel eens met transgenders gepraat!?

Dus mannen of vrouwen die denken dat ze eigenlijk vrouwen resp. mannen zijn, vergissen zich gewoon!? We moeten op ze inpraten, dan komen ze wel van hun verkeerde inzicht af!? Hebben de opstellers ooit wel eens met transgenders gepraat!?

Ten derde: het is een zeer zakelijk, rationeel stuk, zonder enige compassie of enig pastoraal besef. Onbegrijpelijk en verwerpelijk. Geheel tegen de geest van Christus. De Nederlandse vertalers en ondertekenaars hebben dat wel aangevoeld, en hebben er daarom een naschrift aan toegevoegd, waarin onder andere staat: ‘Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuele gerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.’ Dat is dan toch weer mooi. Maar ik heb maandag wél in het openbaar aan een van de Nederlandse ondertekenaars gevraagd waarom zij dan deze Nashvilleverklaring hebben uitgebracht. Hadden zij niet veel beter een eigen verklaring kunnen opstellen die van begin tot eind (niet pas in een naschrift) vol compassie en pastorale zorg zat? Denken ze nu echt dat Amerikanen zo’n stuk beter kunnen schrijven dan Nederlanders? Dit is gewoon een slecht stuk; hadden ze niet wat beters kunnen produceren?

Ik heb gewoon een paar vragen aan die Nederlandse ondertekenaars. Hebben zij het stuk wel goed gelezen? Mogen homo’s en transgenders er volgens hen óók niet voor uitkomen dat zij homo’s resp. transgenders zijn? Denken zij ook dat transgenders zich gewoon vergissen en dat zij om te praten moeten zijn? En waaruit bestaat hún ‘pastorale zorg’? Waarom vertellen zij ons niet wat zij daar precies mee bedoelen? Zouden in hun kerken niet-praktiserende homo’s ambten mogen bekleden? (Een echte testvraag!) En als die homo’s zich nu toch niet kunnen beheersen en een homoseksuele relatie aangaan, moeten ze dan – na ernstig vermaand te zijn – uit de kerk gezet worden? Homoseksualiteit is niet deel van Gods scheppingsplan; daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat als je nu tóch homo of transgender bent? Wat zeg je tegen hen als ze zeggen: ‘Ik ben wel niet zo bedoeld, maar ik ben wel zo gemaakt’?

Jezus sprak met hoeren en homo’s en at met hen, zonder hoererij of homoseksualiteit goed te keuren; van dat liefdevol spreken en eten is bij jullie niet veel te merken.

Dit is de kernvraag: Is de kerk nog een veilige plaats voor homo’s en transgenders? Daarmee bedoel ik helemaal niet homoseksualiteit goed te praten. Daar gáát het helemaal niet om. De ondertekenaars zeggen: Homoseksualiteit deugt niet. Goed. En dan? Deugen homo’s (en transgenders) ook niet? Wat is onze boodschap voor hen? ‘Ga heen en word warm’ (Jak. 2:16)? Zoek het maar uit? Door de Nashvilleverklaring zijn ze bij voorbaat al in de hoek gezet. De scriba van de PKN, René de Reuver, had mijns inziens volkomen gelijk toen hij zei dat dit een slecht stuk is, waarmee het gesprek met homo’s en transgenders in het geheel niet gediend is, integendeel.

Ik word oprecht naar van de huilerige woede van het COC en van seculiere politici jegens de ondertekenaars van het stuk. Op zo’n moment ga ik vierkant aan de zijde van de ondertekenaars staan. Maar gelukkig hoef ik niet te kiezen; want o, wat een gemiste kans is dit! De vijand lacht in zijn vuistje nu we voor of tegen dit slechte stuk moeten zijn! Kom op, Nederlandse ondertekenaars, jullie kunnen beter! Jezus sprak met hoeren en homo’s en at met hen, zonder hoererij of homoseksualiteit goed te keuren; van dat liefdevol spreken en eten is bij jullie niet veel te merken.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Nashvilleverklaring
- Deze Nashville verklaring over homo's en transgenders is door honderden predikanten ondertekend
- Waarom Gert-Jan Segers heeft geweigerd de Nashville verklaring te ondertekenen
- Waarom deze predikanten en theologen de homoverklaring van collega's niet ondertekenen
- Dominees ondertekenen homoverklaring: "Wereldwijde beweging wil Gods scheppingsorde tenietdoen"
- Nashville verklaring: Er zijn van die dagen dat ik me schaam dat ik me christen noem
Meer over Nashvilleverklaring »

Willem Ouweneel
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
- Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel
- Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Er wordt een verklaring afgegeven, een statement gemaakt en de rapen zijn gaar.

De " homolobby" doet niet anders:

Rose maandag, Canal parade, vlaggen op overheidsgebouwen, enorme media propaganda, schoolprogramma's, enz.

En je moet meedoen, of je er vóór uitspreken.

En dan die ene keer dat er eens een ánder statement wordt gemaakt....

De onverdraagzaamheid is schokkend; maar ja wat wil je als er maar één mening geoorloofd is....