cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Rutger van den Noort
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 januari 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom christenen niet moeten zwijgen over de Nederlandse identiteit

“Het Nieuwe Testament is de laatste decennia te eenzijdig benaderd. De nadruk ligt sterk op genade en minder op rechtvaardigheid. Laten we zoeken naar een gezonde balans,” stelt Rutger van den Noort. De christelijke publicist is één van de initiatiefnemers van de Nederlandse Leeuw. In het kader van de Nederlandse identiteit in een multiculturele samenleving vindt op 19 januari een nationale brainstorm plaats over het thema immigratie. Ook verschillende christelijke sprekers leveren hun bijdrage.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Wie via sociale media discussies over de Nederlandse identiteit volgt weet dat er veel met modder wordt gegooid. Mensen met een warm hart voor vluchtelingen krijgen al snel het verwijt ‘een politiek-correct deugmens’ te zijn. Aan de andere kant wijzen mensen op de schaduwzijden van immigratie. Deze groep krijgt termen als ‘racist’ en ‘nazi’ naar hun hoofd geslingerd. Initiatiefnemers van de Nederlandse Leeuw willen niet meegaan in die polarisatie en kiezen er daarom voor om mensen te verbinden door middel van inhoudelijke lezingen en discussies over deze belangrijke thema’s.

Rutger: “De bedoeling is dat deelnemers aan de brainstorm aan het einde van het debat met concrete, nieuwe oplossingen komen. Ons streven is dat stemmers op alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn, van PVV tot DENK en van VVD tot GroenLinks.” Met andere woorden, samen op zoek naar oplossingen in plaats van als rechtse of linkse groep elkaars gedachten bevestigen. “Inmiddels hebben we meer dan 1.400 kaarten verkocht en de ticketverkoop neemt nog iedere dag toe. Ik kan bevestigen dat de deelnemers alle politieke partijen in ons land vertegenwoordigen.”

"Het Nieuwe Testament is de laatste decennia te eenzijdig benaderd. De nadruk legt sterk op genade en minder op rechtvaardigheid. Laten we zoeken naar een gezonde balans."

De sprekerslijst toont aan dat ook een aantal christelijke sprekers meedoet, onder wie Sonja Dahlmans, Amanda Kluveld en SGP-Kamerlid Diederik van Dijk. Waarom vind je het belangrijk dat ook christenen deelnemen?
“Kerken zijn in de afgelopen decennia hun grip op de samenleving kwijtgeraakt. Dat komt onder andere doordat men te stil is als het gaat om thema’s als integratie en immigratie. Volgens mij is het heel belangrijk dat christenen zich organiseren en over thema’s als integratie en immigratie een mening vormen. Ik juich het toe als gelovigen die iedereen in ons land willen toelaten in gesprek gaan met medegelovigen die kritischer tegenover immigratie en integratie staan. De visie van het lam en de leeuw moeten naast elkaar bestaan.”

Over het algemeen wordt van christenen een barmhartige houding verwacht. Klopt mijn indruk dat er voor criticasters minder ruimte is?
“Ik constateer dat er in kerken hier en daar een politiek-correcte saus over standpunten wordt gegoten, bijvoorbeeld op basis van Mattheüs 25.” Dit is een bekend en veel geciteerd Bijbelgedeelte over het laatste oordeel waarbij schapen en bokken worden gescheiden. Tegen de schapen zegt Jezus: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.’

In hoeverre staan een kritische houding ten opzichte van immigratie en een barmhartige levensstijl tegenover elkaar?
“Ik geloof dat beide samen kunnen gaan. De laatste decennia is in mijn ogen het Nieuwe Testament op een te eenzijdige wijze benaderd door een te sterke nadruk op genade. Daardoor is het belang van rechtvaardigheid naar de achtergrond verdwenen. Volgens mij moeten we op zoek naar een gezonde balans. Een gezin is gebaat bij duidelijke regels. Voor een samenleving geldt hetzelfde. Iedere immigrant met open armen ontvangen met geld en een woning is te gemakkelijk. Op de lange termijn is dat voor een samenleving niet houdbaar. De vraag is welke maatregelen daarvoor nodig zijn.”

"Momenteel viert het secularisme hoogtij. Een goede reden om op te komen voor de christelijke cultuur."

Als dit thema tijdens de Nederlandse Leeuw aan de orde komt, wat zou dan een mogelijke oplossing kunnen zijn?
“Uiteraard is het niet aan mij om met oplossingen te komen. Dat wordt van onze deelnemers verwacht. Maar een mogelijke oplossing die genade en rechtvaardigheid bij elkaar houdt is mensen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning op een fatsoenlijke manier terugsturen naar het land van herkomst. Denk aan het meegeven van een geldbedrag en het betalen van een opleiding. Er zijn voldoende mogelijkheden om barmhartige én rechtvaardige oplossingen te bedenken.”

Nederland heeft christelijke wortels. Is het als burgers onze taak om die christelijke cultuur te beschermen?
“Ja, absoluut,” antwoordt Rutger overtuigd. “Momenteel viert het secularisme hoogtij, met alle gevolgen van dien.” Ter illustratie verwijst de publicist naar een fietsenmaker uit Groningen. De rechter besloot dat de man een boete van 22.000 euro moet betalen, omdat hij weigerde om op koopzondagen open te gaan. “Dat is het gevolg van seculiere dwang. Jammer, want als je in het belang van vrijheid gelooft zou je die vrijheid ook aan minderheden moeten gunnen. Een goede reden om op te komen voor de christelijke cultuur. In die zin is het progressief-liberalisme wat mij betreft een grotere bedreiging dan de radicale islam.”

Wat kun je meegeven aan de lammen en leeuwen in christelijk Nederland?
“Als je je comfortabel voelt bij het lam – de barmhartigen – verdiep je dan in de standpunten van de leeuw en ga het gesprek aan. En als je je meer thuis voelt bij de leeuwen, luister dan eens naar het lam. Stel voor mijn part ook de vraag: what would Jesus do? Als beide werelden bij elkaar komen leidt dat volgens mij tot wijze beslissingen. Als deelnemers aan de Nederlandse Leeuw met goede oplossingen komen, zou dat kunnen leiden tot minder polarisatie in ons land. Overigens moeten we het probleem van polarisatie niet overdrijven. Die scherpte lijkt mij beter dan een apathische samenleving.”

Lees hier meer over de Nederlandse Leeuw en klik hier om een ticket te bemachtigen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen