Reformatorische christenen ondertekenen petitie tegen gebruik Herziene Statenvertaling

Nieuws30 augustus 2023
Driestar HSV

Reformatorische christenen, betrokken bij het scholengemeenschap Driestar-Wartburg, keren zich middels een petitie tegen het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) door docenten. Vorige week kregen docenten die bij Driestar-Wartburg zijn aangesloten groen licht om met ingang van het cursusjaar 2023-2024 gebruik te maken van de HSV.

Deze beleidswijziging is volgens het College van Bestuur nodig 'om onze taak en opdracht vorm te geven binnen de breedte die bestaat, zonder waardeoordeel of verheffen van het een boven het ander'.

Meer dan 3.500 reformatorische christenen geven aan de hand van de petitie aan dat zij vast willen houden aan 'dat God door de dierbare Statenvertaling, net als in vroegere tijden, weer dóór de Heilige Geest de aloude bekering werkt in onze kinderharten'. 'In Openbaring 22, Deuteronomium 12 en andere plaatsen in de Bijbel staat duidelijk dat het niet toegestaan is om Gods dierbare Woord door mensenhand te veranderen', vermeldt de initiatiefnemer van de petitie die is gestart namens 'ouders, leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten van andere scholen en andere medestanders'. Volgens het Reformatorisch Dagblad is de indiener een oud-leerling van de school.

'Het meest verbazingwekkende is dat juist leden van kerken waar de predikanten niet of nauwelijks kennis hebben van de grondtalen, menen de Statenvertaling met hand en tand te moeten verdedigen', stelt docent Sandor van Leeuwen via X, voorheen Twitter. Ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB stelt via datzelfde sociale medium: 'De tragiek is dat mensen die de in de petitie verwoorde mening aanhangen, een specifieke vertaling aan het Woord van God toevoegen alsof deze er wezenlijk onderdeel van uitmaakt. Daarmee is de petitie strijdig met de bewijsteksten die worden aangehaald.'

Ook HSV-voorstanders starten petitie
Inmiddels zijn 'bezorgde ouders en leden van kerken die de HSV gebruiken' eveneens een petitie gestart. Zij constateren dat 'de petitie die pleit voor het intrekken van het besluit de HSV naast de Statenvertaling toe te staan, ten onrechte een isgelijkteken plaatst tussen de Statenvertaling en Gods Woord'. De tegenstanders van de HSV gaan volgens deze 'bezorgde ouders' voorbij 'aan het feit dat de Statenvertaling in de loop van de eeuwen herhaaldelijk is aangepast en men ten onrechte meent dat God gebonden is aan één vertaling en het jongeren tekortdoet door hen een vertaling voor te houden die moeilijk te begrijpen is'.

Teleurstelling ds. Egas
In de Cvandaag podcast uit ds. A. A. Egas deze week zijn teleurstelling naar aanleiding van het besluit van het reformatorische scholengemeenschap. “Ik heb jaren als docent in het reformatorisch onderwijs en later als jurist gewerkt", maakt de christelijke gereformeerde predikant uit het Friese Damwoude duidelijk. "Voor mij is gezamenlijk optrekken één van de belangrijkste aspecten. En dit besluit gaat functioneren als een breekijzer. Het stelt andere scholen voor de vraag: ‘Waarom mag het op de Driestar wel en bij ons niet?’ En dat betreur ik bijzonder omdat ik weet dat de zeven reformatorische scholen die ons land kent op allerlei terreinen samenwerken. En dit besluit zet die samenwerking onder druk en dat betreur ik. Dit gaat als een splijtzwam werken en dat is niet goed voor de onderlinge eenheid.

Op Driestar-Wartburg is in het verleden al eerder toegestaan om in hun HSV mee te lezen. Voor leerlingen is het echt niet verwarrend als ze in die vertaling meelezen, terwijl docenten de SV hanteren. Dit is een kwestie van aanpassen aan de wensen van de achterban en dat ten koste van een probleem dat we als reformatorische gezindte gezamenlijk hebben. En dan is het niet gepast om als één scholengemeenschap daar een eigen weg in te kiezen. Er zijn overleggen gaande om iets te doen aan de verstaanbaarheid van de SV. Dat overleg is nu op een eenzijdige manier verbroken en dat betreur ik."

Egas deelt ter illustratie in de podcast ook een inhoudelijk bezwaar: “In de Bijbel komt ter sprake dat Elia naar een Sunamitische vrouw gaat en haar mededeelt dat ze haar land moet verlaten vanwege een dreigende hongersnood. In de SV staat dan: ‘want de HEERE heeft een honger geroepen’. Iedereen kan dat begrijpen. Dat betekent dat de honger komt op Zijn bevel. In de HSV is dit als volgt vertaald: ‘want de HEERE heeft een hongersnood aangekondigd’. Het woord ‘geroepen’ is weggelaten. Daarmee verdwijnt het aspect dat de Heere regeert en de hongersnood als een straf gaf. Dit is voor mij één van de bewijzen dat een hertaling niet nodig is.”

Beluister het podcastfragment over de HSV vanaf minuut 33:03

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Pleidooi voor nieuwe vertaling
'De taal van de Statenvertaling is mooi, verheven en plechtig, maar we dreigen daarbij te vergeten dat schoonheid ons niet alleen verheft maar ons ook in slaap kan sussen', schreef Bart Jan Spruyt eerder. De binnen de reformatorische gezindte invloedrijke opiniemaker pleitte twee jaar geleden in het Reformatorisch Dagblad voor een nieuwe bijbelvertaling.

In zijn opinieartikel verwijst Spruyt naar het boek De beste vertaling. Een onderzoek naar de Statenvertaling en aanbevelingen voor een nieuwe vertaling van dr. P. de Vries. Deze uitgave schreef de predikant voor de synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De Vries merkt op dat steeds meer Nederlanders moeite krijgen met het verouderde taalkleed van de SV. 'De blijvende waarde (van de SV, red.) wordt dan steeds meer louter academisch en antiquarisch', maakte hij eerder duidelijk in het Reformatorisch Dagblad.

In onderstaande video van Puntuit, de jongerenredactie van het Reformatorisch Dagblad, licht een aantal refojongeren toe waarom zij de HSV of een andere nieuwe vertaling voor hen belangrijk is:

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Toen de HSV in 2010 uitkwam, werd er veel kritiek geuit vanuit de rechterflank van de reformatorische gezindte. Zo wordt er in de HSV minder strikt vastgehouden aan het beginsel dat elk woord vanuit het Hebreeuws of Grieks vertaald moet worden in het Nederlands. Vanwege de kritiek riep de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS) op om zelf met een goede hertaling te komen. Zover is het uiteindelijk niet gekomen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

massadoop
Positief nieuws

141 mensen op één dag gedoopt in Amerikaanse megakerk

In een Amerikaanse megakerk werd onlangs een dienst georganiseerd waarin 141 mensen werden gedoopt. Bovendien namen tijdens deze samenkomst tientallen mensen het besluit om Jezus Christus te volgen. Dit meldt de Christian Post. De dienst werd georgan

Diederik van Dijk
Nieuws

SGP wil dat Nederland antisemitische migranten gaat weren

De SGP wil dat antisemitische migranten voortaan Nederland niet meer binnenkomen. Dat is de strekking van de Kamervragen die kersvers Kamerlid Diederik van Dijk stelde aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.  Wat Van Dijk

Prof. dr. Maarten Wisse
Nieuws

Maarten Wisse stopt als PThU-rector: "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed"

Prof. dr. Maarten Wisse stopt per 1 februari 2024 als rector van de PThU. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed bij de manier van besturen die nu binnen de PThU gevraagd wordt." De raad van toezicht van de PT

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het Evangelie is geen zoeklicht om de fouten van anderen mee op te lichten

Toen ik de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13, red.) doorlas moest ik weer denken aan het van voorjaar van 2020. Die gekke coronatijd toen er zoveel onrust was: dat mensen bang waren dat er niet genoeg eten meer zou zijn in

Minne Veldman
Video

Luister naar deze prachtige koraalbewerking van 'Stille nacht, heilige nacht'

'Stille nacht, heilige nacht', het is misschien wel één van de meest bekende en geliefde kerstliederen ter wereld. Organist Minne Veldman bracht dit lied middels een prachtige koraalbewerking ten gehore op het Bätz-orgel in de Evangelisch-Lutherse ke

Canada
Nieuws

Canadees Lagerhuis neemt unaniem motie aan: Christelijke feestdagen niet discriminerend

Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zijn niet discriminerend. Dat is het duidelijke uitgangspunt van het Canadese Lagerhuis. Zij reageren daarmee op een recent rapport van een mensenrechtencommissie in de Canadese regering. Daarin werden ker

Albert van der Heide
Column

Zien is de meest genoemde taal waarin God spreekt

Gods spreken is niet alleen in woorden. De Bijbel leert ons ook dat God ons wil laten zien. Sterker nog; zien is in het Woord van God feitelijk de meest genoemde taal waarin God spreekt. Profeten werden in het Oude Testament letterlijk zieners genoem

Opperrabbijn Jacobs
Video

Terugkijken: Opperrabbijn Jacobs over de betekenis van Chanoeka

Donderdagavond 7 december begint Chanoeka, het feest van het licht. Dat zijn altijd feestelijke dagen, maar dit jaar met een donkere rand, want in Israël woedt een hevige oorlog. Wat is de betekenis van Chanoeka voor ons, juist in deze tijden van lij

Meerartikelen

podcast Heilige Grond
Podcast

Wat hebben profeten tot ons te zeggen? Jaap Dekker en Robin ten Hoopen in gesprek

In tijden van crisis krijgen de Bijbelse profeten nieuwe zeggingskracht, ze bieden hoop. Maar die hoop is iets anders dan zoete geruststelling of optimisme. We worden gedwongen de confrontatie met onszelf aan te gaan. In deze aflevering van de podcas

AFD
Nieuws

Duitse aartsbisschop wil rechtse kiezers weren uit kerkelijk ambt

Wat kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München, betreft worden rechtse kiezers buiten de kerkelijke ambten gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij doelde daarmee vooral op aanhangers van de Duitse politieke partij Alternative für Deutsch

NGK Doetinchem
Nieuws

Ds. Jac. Ophoff aanvaardt beroep NGK Doetinchem

De Nederlandse gereformeerde kerk in Doetinchem verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. Jac. Ophoff heeft het beroep aanvaard en neemt binnenkort afscheid van de Opstandingskerk in Zwolle. De kerk in Doetinchem was vacant in verband met het vertrek van

New Wine Zomerconferentie
Nieuws

Thema New Wine Zomerconferentie 2024: Leef!

Het thema voor de New Wine Zomerconferentie 2024 is: Leef! Dat maakte New Wine-directeur Bart Visser afgelopen week bekend. De conferentie is volgend jaar van 20 tot en met 26 juli op Landgoed Velder in Liempde. New Wine, een vernieuwingsbeweging van

duitse taxi
Nieuws

Duitse taxichauffeur riskeert boete vanwege Bijbeltekst op auto

Een Duitse taxichauffeur krijgt mogelijk een boete opgelegd door de autoriteiten omdat hij op de achterkant van zijn taxi een Bijbeltekst heeft staan. De daarvoor bevoegde instantie beschuldigt hem van ‘ontoelaatbare religieuze reclame’ en heeft de t

Sera Noa
Nieuws

Zangeres Sera Noa heeft een belangrijke boodschap: "Stop met vergelijken!"

Volgens zangeres Sera Noa is het heel belangrijk dat we als christenen stoppen met vergelijken. "Focus je vooral op wat God over jou zegt. Als je je identiteit in God vindt, kan al het andere je gestolen worden." Sera zegt in onderstaand videofragmen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Christenen mogen leren om de sleutels van Gods Koninkrijk te gebruiken

Ons handelen in de geestelijke realiteit heeft maar één belangrijk doel: Het zichtbaar maken van de Koning en Zijn Koninkrijk in en door ons leven heen. Mattheüs 16:19 zegt: ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bin

brand bethelkerk
Nieuws

Man (36) opgepakt vanwege brand in Rotterdamse Bethelkerk

De Rotterdamse Bethelkerk werd woensdagavond opgeschrikt door een grote brand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers bij die brand, maar het kerkgebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Overschie is voor het grootste gedeelte vernieti

Marlon Winedt
Interview

Dr. Marlon Winedt: "Paulus legde bom onder geïnstitutionaliseerde slavernij"

De Antilliaanse theoloog Marlon Winedt deed onderzoek naar de Filemonbrief en dan met name naar de rol die slaaf Onesimus daarin vervult. Wat heeft die brief van Paulus ons als christenen vandaag de dag te zeggen over slavernij en ons verleden? Hoe k

tentoonstelling
Nieuws

CU Arnhem wil foto van jongen (6) met ontbloot bovenlijf op LHBTI-tentoonstelling verwijderen

In het centrum van de stad Arnhem vindt op dit moment een fototentoonstelling plaats voor de LHBTI-gemeenschap. Op een van de foto’s is een transseksueel samen met zijn zesjarige broertje te zien, allebei met een ontbloot bovenlichaam. De ChristenUni

mike bickle
Nieuws

Vermeend slachtoffer Mike Bickle deelt schokkende details maar kerkleiding ziet geen bewijs

Een van de vermeende slachtoffers van de oprichter van het International House of Prayer in Kansas City, Mike Bickle, is met haar verhaal naar buiten gekomen. Ze stelt onder meer dat hij haar het hof maakte toen ze nog maar 19 jaar was en dat er spra

Turijn
Nieuws

Klimaatactivisten verstoren kerkdienst in Turijn

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen weekeinde een katholieke mis in de Italiaanse stad Turijn verstoord en onderbroken. Ze besloten het podium te pakken en voor te dragen uit enkele werken van paus Franciscus over het klimaat.