Kamerleden vragen excuses en rectificatie minister na valse beschuldiging christelijke scholen

Nieuws30 maart 2023 Redactie
Dennis Wiersma

Verschillende Kamerleden hebben minister van Onderwijs Dennis Wiersma om een rectificatie gevraagd naar aanleiding van zijn uitspraken over een christelijke scholengemeenschap in het noorden van het land. De minister verweet een scholengemeenschap een onwenselijke standpunt uit te dragen over homoseksualiteit. De aanleiding was echter een fout geïnterpreteerd gedeelte uit de identiteitsverklaring van de school. 

Twee scholen door elkaar
De minister deed zijn uitspraken naar aanleiding van Kamervragen die gesteld werden door Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Zij maakten in de Kamervragen echter twee pijnlijke fouten. Allereerst werd de Reformatorische scholengemeenschap het Gomarus College in Gorinchem en Zaltbommel verward met een gelijknamige Gereformeerde scholengemeenschap in het noorden van het land. Die scholengemeenschap heeft vestigingen in Groningen, Assen, Drachten en Leeuwarden. De bewuste Kamerleden koppelden een eerder incident bij het Gomarus College in Gorinchem aan een gedeelte uit de identiteitsverklaring van het Gomarus College in het noorden van het land. 

Foute interpretatie
Die fout werd door minister Dennis Wiersma van Onderwijs gezien en in de beantwoording van de vragen wees hij de Kamerleden er dan ook op dat het om twee verschillende scholen gaat. De Kamerleden maakten echter nog een pijnlijke fout in hun vragen. Ze citeerden een gedeelte uit de identiteitsverklaring. 'Omdat we beseffen dat ons veel vergeven is en moet worden, willen we aan de ene kant mild zijn tegenover leerlingen/studenten en collega’s. Tegelijk brengt de realiteit van het kwaad ons ertoe grenzen te stellen en tegen te gaan wat verkeerd is. (..) In een klimaat waarin geleefd wordt uit genadebesef, wordt kwaad kwaad genoemd en is altijd plaats voor vergeving. Deze houding verwachten wij van iedereen in de gemeenschap van onze scholen’, luidt het geciteerde gedeelte.

"Iedereen is zondig. Maar homoseksualiteit zien wij niet als een zonde."

De bewuste Kamerleden koppelden dit vervolgens aan het standpunt dat de school volgens hen over (homo)seksualiteit en huwelijk heeft. Maar dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. In een reactie geeft het Gomarus College uit het noorden van het land namelijk aan dat dit gedeelte helemaal niet over seksualiteit gaat. Tegenover de Leeuwarder Courant stelt een woordvoerder dat het gedeelte gaat over zonde: "Iedereen is zondig. Maar homoseksualiteit zien wij niet als een zonde. We leggen onze christelijke drijfveren uit, maar het is niet de bedoeling dat dit op deze manier wordt geïnterpreteerd." Ook benadrukt de woordvoerder dat ieder kind welkom is op de school, ongeacht zijn of haar seksualiteit: "Maar die twee zinnen zijn helemaal niet gerelateerd aan seksualiteit", verwijst ze naar het door de Kamerleden geciteerde gedeelte. 

Onwenselijk
Het pijnlijke is dat deze laatste fout niet is opgemerkt door de minister. Hij gaat in zijn beantwoording dan ook in op de vragen van de Kamerleden alsof het geciteerde gedeelte inderdaad over (homo)seksualiteit ging. ‘Ik vind het niet wenselijk dat scholen zich op deze wijze uitdrukken en toelating voorwaardelijk maken op het ondertekenen van zo’n verklaring. Hier schuren het recht op vrije meningsuiting en het recht op onderwijsvrijheid met het recht op gelijke behandeling', schrijft Wiersema onder meer in zijn reactie. 

‘Of een gemeenschap een specifieke overtuiging heeft is op zich niet relevant', vervolgt de minister. 'Het gaat erom dat scholen verplicht zijn om te zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers, en daarnaast vorm moeten geven aan burgerschapsonderwijs waarin de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, waaronder gelijkwaardigheid en tolerantie, centraal staan. Belangrijker nog, ook de schoolcultuur moet in overeenstemming zijn met de basiswaarden. Daar ziet de Inspectie op toe.’

De Kamerleden van CU, SGP, CDA, BBB, PVV en JA21 vragen daarom de minister of hij bereid is om de dingen die hij heeft gezegd te rectificeren.

Nieuwe Kamervragen
Maar het lijkt er dus op dat de uitspraken zijn gedaan op basis van een valse beschuldiging. In de identiteitsverklaring van de scholengemeenschap wordt zelfs helemaal niet over de LHBTI-gemeenschap gesproken en de woordvoerder stelde dat Gomarus een veilige plek wil zijn voor iedere leerling om zichzelf te kunnen zijn. 

Daarom besloten andere Kamerleden om nieuwe Kamervragen te stellen aan de minister. Nico Drost (ChristenUnie), Roelof Bisschop (SGP), René Peters (CDA), Caroline van der Plas (BBB), Harm Beertema (PVV) en Nicki Pouw-Verweij vragen daarin onder meer aan de minister of hij de volledige identiteitsverklaring van de scholengemeenschap in het noorden van het land heeft gelezen. Dan was hij namelijk tot de conclusie gekomen dat het gedeelte over 'het kwaad en het tegengaan van het kwaad nadrukkelijk niet over seksuele oriëntatie van jongeren gaat'. Vervolgens vragen ze de minister of hij ook vindt dat zorgvuldigheid boven inhoud moet gaan, daarmee impliciet stellend, dat er niet zorgvuldig gehandeld is.

Bovendien stellen de Kamerleden dat in de eerdere Kamervragen een gedeelte uit de identiteitsverklaring van het Gomarus College 'onjuist gekoppeld is aan opvattingen over het huwelijk, gelijke behandeling voor iedereen, de seksuele oriëntatie van jongeren en een veilig schoolklimaat'. 

Excuses en rectificatie
De Kamerleden van CU, SGP, CDA, BBB, PVV en JA21 vragen daarom de minister of hij bereid is om de dingen die hij heeft gezegd te rectificeren en toe te geven dat de bewuste passage niet over de seksuele oriëntatie van jongeren gaat. Ook vragen ze of Wiersma bereid is om zijn excuses aan te bieden.

Verbieden identiteitsverklaringen
In de eerdegenoemde beantwoording stelde de minister overigens ook dat hij aan het onderzoeken is op welke manier (bepaalde vormen van) identiteitsverklaringen verboden kunnen worden. Daarover komt later dit jaar meer duidelijkheid, zo stelde hij. Hij stelde daarbij onder meer dat scholen zich moeten houden aan de basiswaarden van de rechtsstaat.

De indieners van de nieuwe Kamervragen komen daar in hun laatste vraag op terug: 'Bent u het ermee eens dat de toetssteen voor een identiteitsverklaring de Grondwet is, met daarin zorgvuldig verwoorde en omkaderde rechten en vrijheden, en niet een naar politiek inzicht in te kleuren vaag begrip als 'basiswaarden van de rechtsstaat'? Bent u het in dat licht ermee eens dat scholen een verklaring mogen laten ondertekenen, mits het binnen de grenzen van de grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling blijft?' 

Faliekant mis
CU-Kamerlid Nico Drost deelt de Kamervragen op Twitter en geeft daarbij een korte toelichting: 'Een school schrijft over haar christelijke identiteit, over kwaad en vergeving. De minister zegt daarover dat hij 'het niet wenselijk vindt dat scholen zich op deze wijze uitdrukken'. Hier gaat iets faliekant mis.'

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lineke Blijdorp
Podcast

Lineke Blijdorp hekelt uitspraken D66-minister over Tom de Wal: "Beschamend"

"Beschamend en dom", zo typeert Lineke Blijdorp recente uitspraken van Pia Dijkstra, demissionair minister van Medische Zorg, over evangelist Tom de Wal. Volgens de D66-bewindsvrouw houdt De Wal met zijn genezingsdiensten "mensen voor de gek". Ze waa

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant: "Een zondaar zonder berouw is welkom bij Christus"

Mensen hoeven niet over voldoende zondekennis of berouw te beschikken, voordat ze tot de Heere Jezus mogen gaan. Dit onderstreepte ds. J. Koppelaar onlangs tijdens een preek. De hersteld hervormde predikant deelt een hoopvolle boodschap voor reformat

Chris Stoffer
Video

SGP-leider brengt 'geloof, hoop en liefde' ter sprake tijdens Kamerdebat

Het was een lange dag woensdag in de Tweede Kamer. Er werd bijna twaalf uur lang gedebatteerd over het hoofdlijnenakkoord dat door PVV, VVD, NSC en BBB is gesloten. Aan het einde van de dag gloorde er hoop in de Tweede Kamer. En niet alleen hoop, ook

Paus Franciscus
Nieuws

Vaticaan nodigt door Chinese overheid benoemde bisschop uit voor evenement

Een door de Chinese overheid benoemde bisschop sprak tijdens een event dat onlangs door het Vaticaan in Shanghai gehouden werd. Dat meldt The Christian Post. Het gaat om bisschop Shen Bin, hij werd in april 2023 door de communistische Chinese regerin

Nick Hall
Positief nieuws

Evangelisatiecampagne bereikt in twee maanden 67 miljoen mensen

De wereldwijde evangelisatiecampagne, genaamd 'Anthem of Grace', heeft in bijna twee maanden tijd liefst 67 miljoen bereikt met de goede boodschap. Dat meldt CBN News. De met Goede Vrijdag afgetrapte evangelisatiecampagne is een initiatief van de de

Soedan
Nieuws

Angst onder christenen Zuid-Soedan neemt toe na ontvoering priester

De recente onverklaarbare verdwijning van priester Luke Yugue en zijn chauffeur Michael Gbeko in Zuid-Soedan heeft onder veel christenen in het Centraal-Afrikaanse land angst gezaaid. Zij vrezen nu voor hun veiligheid en aarzelen om hun pastorale wer

Seksualiteit
Column

Praten over seks in de kerk?!

Pas kwam ik thuis uit m’n werk. En niet ik, maar m’n oudste dochter viel meteen met de deur in huis: ‘Ik heb echt geen zin in de tienerclub vrijdag… Ze gaan het dan over seks en porno hebben.’ Zo, welkom thuis! Terwijl ik mijn jas uittrek en aan tafe

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet waarschuwt tegen theologie van hypergenade

In deze onderstaande video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van Christelijke apologeet, stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is volgens hem merkbaar in de evangelisc

Meerartikelen

Paul Field en Ralph van Manen
Nieuws

Paul Field en Ralph van Manen vieren gezamenlijk 50 jaar songwriting

Sommige artiesten zijn een meester in hun vak. En als je het over liedjes schrijven hebt, dan kan Paul Field zeker een meester genoemd worden. De Brit is al bijna vijftig jaar actief en heeft honderden liedjes geschreven die hun sporen hebben nagelat

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe God ons als Zijn geliefde kinderen heeft aangenomen

"Bekleed met het Lam van God heeft God jou in Christus het Lam geadopteerd en als Zijn geliefde kind willen aanvaarden. De Geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart, jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelij

Mirjam Bikker
Opinie

Coalitieakkoord: We mogen ons in ons landje niet terugtrekken achter de dijken

Hoop! Een prachtig woord, een fundament, een anker; het tegenovergestelde van angst. ‘Hoop is licht dat vanuit de toekomst op het heden valt,’ schrijft de priester Tomáš Halík. Het maakt dus veel uit welke toekomst je voor ogen hebt. Daar moest ik aa

christenvervolging
Boekfragment

Iedere christen krijgt vroeg of laat met lijden te maken

De eerste brief van Petrus, met het karakter van een rondzendbrief, is geadresseerd aan niet-Joodse christenen in Klein-Azië. Vanwege hun geloof kregen zij te maken met sociale discriminatie, een voorloper van de christenvervolging die dit gebied een

Ds. M van Reenen
Opinie

Moet je refo zijn om altijd een rok te dragen?

In de loop van de jaren als predikant tref je steeds meer broeders uit allerlei kerkverbanden. Logischerwijze (vanuit mijn kerkelijke positie) het meest in reformatorische kring, maar gelukkig ook daarbuiten. Er zijn veel punten van herkenning, maar

Pia Dijkstra en Tom de Wal
Nieuws

D66-minister roept Nederlanders op om niet naar Tom de Wal te gaan

‘Gebedsgenezers’ als evangelist Tom de Wal “houden mensen voor de gek”, stelt Pia Dijkstra. De demissionair minister van Medische Zorg roept Nederlanders op om de genezingsdiensten van Tom de Wal niet te bezoeken. “Tuin er niet in”, aldus de bewindsv

Ds. A. Baars
Video

Prof. dr. Baars nam jarenlang geen deel aan het avondmaal: "Ik had geen vrijmoedigheid"

“Ik had geen vrijmoedigheid om aan de dis van het verbond te gaan. Ik studeerde al theologie in Apeldoorn en ik had nog nooit avondmaal gevierd. Ik had geen vrijmoedigheid”, aldus prof. dr. A. Baars. De emerituspredikant, verbonden aan de CGK, vertel

CVS Pharmacy
Nieuws

Christelijke verpleegkundige bereikt schikking met ex-werkgever na ontslag om abortusmedicatie

De christelijke verpleegkundige Robyn Strader werd in oktober 2021 door haar werkgever ontslagen omdat ze weigerde abortusmedicatie te verstrekken. Ze weigerde echter om het daarbij te laten zitten en spande vervolgens een rechtszaak aan tegen haar v

Paus Franciscus
Nieuws

Paus Franciscus beschuldigd van ketterij nadat hij stelde dat elk mens 'fundamenteel goed' is

Paus Franciscus heeft op sociale media veel kritiek gekregen naar aanleiding van een uitspraak die hij onlangs deed in gesprek met het Amerikaanse actualiteitenprogramma '60 Minutes'. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke merkte op dat de mens

Gert-Jan Segers
Opinie

Landgenoten zijn medeverantwoordelijk voor een golf van Jodenhaat

De verkrachtingen, de moorden en de gijzeling van honderden Israëliërs door Hamas-strijders op 7 oktober waren gruwelijk. En nog altijd zitten er Israëlische gijzelaars in de helse krochten van Hamas. Hartverscheurend. De verwoesting in Gaza en de du

Jonathan Kroeske
Levensverhaal

Tijdens de grootste tegenslagen ervoer voorganger Jonathan Kroeske Gods nabijheid

Jonathan Kroeske is voorganger van Godcentre Utrecht, een van de snelst groeiende kerken in Nederland. Onlangs schoof Kroeske aan in het programma Hour of Power, waarin hij onder meer vertelde over de grootste tegenslagen in zijn leven. Het is decemb

suïcidale gedachten
Nieuws

Zelfdodingen voorkomen wordt wettelijke verplichting; initiatiefwet ChristenUnie aangenomen

De inzet van de landelijke en lokale overheid om zelfdodingen te voorkomen wordt een wettelijke verplichting. Een bijna unanieme Kamer stemde vandaag in met de initiatiefwet van ChristenUnie die dat gaat regelen. Alleen FvD stemde tegen. De wet werd