Amin bad vijf keer per dag tot Allah (totdat hij droomde over Jezus)

Levensverhaal4 mei 2023 Dirk van Genderen | Eternity News
Amin

Amin groeide op in Iran. Hij bad vijf keer op een dag en sprak verzen in het Arabisch in een poging contact met Allah te krijgen. Hij vertelt: "Op een dag dacht ik: Waarom, als Allah God is, moet ik in het Arabisch tot hem spreken en niet in het Farsi, mijn eigen taal? Kent Allah die taal niet?"

"Toen bad ik: “God, als U echt leeft, openbaar Uzelf aan mij. Ik wil met U praten, zo graag in mijn eigen taal”."
Zeven dagen later, in een nacht, gebeurde er iets bijzonders. "Ik had een droom over Jezus Christus. Hij kwam niet alleen naar mij, maar ook naar mijn moeder Marian en zus Elham, in diezelfde nacht. Hij was licht. Hij sprak mijn moeder aan bij haar eigen naam, in het Farsi: “Marian, ik ben Jezus Christus”."

Amin hoorde geluiden in de kamer naast hem, waar zijn moeder en zus sliepen. Ze vertelden hem over hun droom. ‘We hadden een droom van Jezus Christus.’
"Ik had ook een droom over Hem", reageerde Amin. "Toen ze mij hun dromen vertelden, boog ik mijn hoofd en begon te huilen. Ik wist zeker dat God tot ons wilde spreken en ervaarde iets van Zijn aanwezigheid."

"Toen ze mij hun dromen vertelden, boog ik mijn hoofd en begon te huilen. Ik wist zeker dat God tot ons wilde spreken en ervaarde iets van Zijn aanwezigheid."

Een bijzonder bezoek
Vijf uur later klopte er een vriend aan, om tien uur ’s morgens. Toen hij binnenkwam, legde hij direct een Nieuwe Testament op tafel en zei: "Ik wil met jullie over Jezus Christus spreken. Jezus is niet alleen een profeet, Hij is de Zoon van God. Hij stierf aan het kruis en stond op de derde dag weer op."

"Mijn moeder zei: “Stop. Waarom deel je het Evangelie met ons? Waarom spreek je vandaag over Jezus? Waarom vertelde je ons niet eerder over Hem? Wij hebben vannacht allemaal over Jezus Christus gedroomd”.
Hij vroeg ons onze dromen te delen. Toen mijn moeder de droom deelde, begon hij luid te huilen. “U zei dat het om vijf uur in de morgen was dat jullie deze droom hadden. Precies op dat moment hoorde ik de stem van de Heere Jezus Christus. Hij zei: Mijn zoon, neem Mijn Woord en ga naar Amin’s huis. Ze zijn er klaar voor om Mijn woorden te horen?”"

"Een muur hield mij lange tijd tegen"
Deze vriend, die christen is, wilde al lange tijd een Bijbel naar deze familie brengen, maar voelde dat er een muur was tussen hem en de deur van hun huis. Nu voelde hij dat hij kracht ontving om het Evangelie met hen te delen.
Toen hij hun het Evangelie vertelde, was de Heilige Geest daar aanwezig, hoewel ze nog niets over de Heilige Geest wisten. "We gaven allemaal ons hart aan de Heere Jezus Christus, aan onze God en onze Redder, hoewel we nog niet goed wisten wat dat inhield."

Vele jaren drong een geestelijke honger Amin tot studie van dat Nieuwe Testament dat ze hadden ontvangen van hun vriend. Hij deelde het Evangelie ook met anderen. "Om de beurt hadden we het Nieuwe Testament een aantal dagen. We lazen en leerden over Jezus."

"We gaven allemaal ons hart aan de Heere Jezus Christus, aan onze God en onze Redder, hoewel we nog niet goed wisten wat dat inhield."

De vriend die het Evangelie met hen had gedeeld, bracht hen in contact met enkele Amerikaans Iraanse dominees, die via de satelliet Bijbelcursussen gaven, die ze ook gingen volgen. Via deze dominees kwamen ze in contact met een christelijk echtpaar uit Teheran, dat elke maand een reis van duizend kilometers maakte om hen pastoraal te begeleiden.
"Toen deze dominee voor het eerst bij ons kwam, kregen we ook enkele Bijbels van hem. We voelden ons gezegend en begonnen de Heere te aanbidden. We kregen ook een projector van hem om liederen op de muur te projecteren. We waren getuige van Gods grote daden. Zieken werden genezen en demonen uitgedreven, alsof we in de tijd van het Bijbelboek Handelingen leefden."

Iran gevaarlijk land voor christenen
Ondertussen werd het voor christenen gevaarlijker om in Iran te leven. De dreiging van de Iraanse Religieuze Politie werd steeds sterker. In feite werd het verboden om over Jezus Christus en het Evangelie te spreken. Toch waren ze niet bang voor mensen, maar werd de vreze des Heeren steeds meer werkelijkheid voor hen. "Het drong steeds dieper tot ons door dat de Heere Jezus speciaal vanuit de hemel naar de aarde was gekomen, om ons te redden." Ze begonnen ondergrondse kerken te stichten, elke maand één. "We deelden het Evangelie met familie en vrienden."

Amin kreeg een baan bij IDC, de National Iranian Drilling Company. Hij deelde er het Evangelie met collega’s. Maar dat bleek consequenties te hebben. Een collega maakte een foto van Amin’s Bijbel en liet die aan zijn baas zien. Daarop werd hij gedwongen ontslag te nemen en als hij dat weigerde, zou hij worden aangegeven bij de Religieuze politie.
Toen Amin’s vader hoorde wat er was gebeurd, gaf die hem het advies zo snel mogelijk uit Iran te vertrekken, voordat hij zou worden opgepakt.

Op Christmas Island begon Amin te bidden om een Farsi Bijbel, want zijn eigen Bijbel was verloren gegaan tijdens de vlucht uit Iran.

In 2013 kwamen Amin en zijn vrouw via Dubai en Jakarta aan op Christmas Island, Australië. Hij was er nog geen week, of de religieuze politie stond al bij zijn huis in Iran. Op Christmas Island begon Amin te bidden om een Farsi Bijbel, want zijn eigen Bijbel was verloren gegaan tijdens de vlucht uit Iran.

Een nieuwe Bijbel in het Farsi
Nadat hij had gebeden, zag hij een man en een vrouw het detentiecentrum binnenkomen. "Ïk liep naar hen toe en vroeg of ze christen waren, wat zo bleek te zijn. Het waren de eerste christenen die we ontmoetten in Australië. Ze heetten Keith en Norma. Norma is kortgeleden overleden, Keith heeft de afgelopen jaren veel moslims, Sikhs en boeddhisten tot Christus geleid. Ik vroeg of ze een Perzische Bijbel voor ons hadden. Ze bleken er precies één te hebben. Ze hadden gebeden om een Iraanse christen te mogen ontmoeten met een moslimachtergrond, om die Bijbel aan hem te kunnen geven. Wat is God goed."

Amin vertelt over Gods goedheid in een Bijbelstudiegroep, die begon met vier mensen en uitgroeide tot vijftig mensen, die allemaal tot geloof in de Heere Jezus kwamen. Velen van hen brengen nu zelf het Evangelie aan anderen.

Een aantal maanden later trokken ze verder naar het eiland Darwin, en nog weer later naar Brisbane in Australië. "Daar startten we de eerste Perzische kerk, de Grace Persian Church. De Heere gaf me een droom voor zeven kerken. Ik deed daar een theologische studie en werd officieel predikant in Australië. Onze eerste roeping was het maken van discipelen van de Heere Jezus Christus, met name mensen met een moslimachtergrond, om hen te brengen in het Koninkrijk van God. Er ontstonden ook gemeenten in Melbourne, Sydney en Adelaide."

Bid voor Iran
Over de situatie in Iran vertelt Amin: "De situatie in het land is heel moeilijk. Er zijn veel protesten en al vele doden. De kerk in Iran is momenteel de snelst groeiende in de wereld. Mijn vader en moeder zijn krachtige gelovigen. Ze moeten wel heel voorzichtig zijn en we bidden veel voor hen. Ik bid ook dat de deuren van Iran snel open zullen gaan, zodat ik ook daar het Evangelie kan brengen. Ik ben nu bijna tien jaar in Australië, maar heb nog steeds geen permanente verblijfsvergunning."

Uit zijn contacten met Iran weet hij dat er steeds meer onvrede is over de islam. Bid alstublieft voor Iran en dat het huidige regime zal verdwijnen in Jezus’ naam, dat God in zal grijpen in het land.
Amin vraagt ook gebed voor zichzelf en zijn gezin met hun drie zoons. Hij ervaart veel geestelijke strijd in zijn bediening als voorganger.

Bovenstaand verhaal verscheen via Eternity News in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.

Foto credits: Eternity News

Praatmee

Beluister onze podcast

#326 Jeffrey, Herman van Wijngaarden en Joël Boertjens over LHBTI en een vergeten groep
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Evert Leeflang
Nieuws

Studiedag over christelijke toekomstverwachting

Bij de christelijke toekomstverwachting denken we al gauw aan de ideeën die we als christenen hebben over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar is er meer te zeggen? Evangelisch College-docent Evert Leeflang gelooft van wel en heeft een boek gesc

Nigeria
Nieuws

Wederom priester ontvoerd in Nigeria

Voor de vierde keer in 2024 is er in Nigeria een priester ontvoerd. Het gaat om pater Basil Gbuzuo. Dat meldt de organisatie Kerk in Nood. Afgelopen jaar werden er in Nigeria in totaal 23 priesters ontvoerd. De internationale katholieke hulporganisat

Bert-Jan Ruissen
Opinie

Een oproep aan de EU: stop met het ondermijnen van het gezin!

Vorige week was de Week van het Gezin. Terecht is hier een speciale week voor, want het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Helaas lijkt de Europese Commissie dit belang niet te beseffen. Brussel ondermijnt juist de gezinnen, met voorstellen zo

GZB-lied 'Here i am, Lord'
Video

GZB vraagt middels nieuw lied 'Here I am, Lord' aandacht voor (uit)zending

Al ruim 100 jaar zendt de GZB mensen uit naar verschillende landen in de wereld. De afgelopen tijd blijven veel ‘zendingsvacatures’ echter onvervuld. Met een Pinkstercampagne hoopt de GZB het zendingsvuur (opnieuw) aan te wakkeren. Speciaal voor deze

Ruben Flach
Preekverslag

Ruben Flach deelt indrukwekkende verhalen én doet indringende oproep tijdens pinksterpreek

"God zoekt mensen die vandaag op hun knieën gaan en zeggen; 'Heer wilt U het opnieuw doen? Wilt U het opnieuw doen door mij?' Dat stelt Ruben Flach tijdens de zondagochtenddienst van Opwekking. De directeur van de organisatie deelde indrukwekkende ve

Pete Greig
Preekverslag

Volgens Pete Greig maakt Gods aanwezigheid ons anders

Zoals Mozes ervoor koos niet zonder Gods aanwezigheid verder te gaan naar het beloofde land, moeten ook Nederlandse christenen steeds weer kiezen voor Gods nabijheid. Dat is de boodschap van de Britse voorganger en aanjager van de gebedsbeweging 24/7

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen vertelt over man die uit de homoscene stapte: "Gods Woord was raak"

"Hij is uit de homoscene gestapt en kwam tot geloof in de Heere Jezus. Op scholen vertelt hij nu wat voor grote dingen God in Zijn leven heeft gedaan. Dat is Gods genade, en dat kan ook in uw en jouw leven. Het kan echt voor de slechtsten, omdat God

Ani
Video

Ani's dochter raakte ernstig gewond bij inslag mortiergranaat: "Ik zag een vreselijke hoofdwond"

Tijdens de oorlog in Syrië raakt Maria, de nog jonge dochter van Ani, door een mortiergranaat ernstig gewond aan haar hoofd. Ani gaat samen met haar man en dochter een moeilijke tijd door. Hoewel het beter gaat, komen ze af en toe nog nieuwe probleme

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp legt uit dat eenheid in Christus verschil in leer en beleving overstijgt

"Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis van onze gezamenlijke eenheid in Christus, daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem maar ook met elkaar. De band van eenheid die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broer

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt ziet antisemitisme angstvallig toenemen: "De geschiedenis lijkt zich te herhalen"

"De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn we misschien niet vergeten, maar de vraag is wel: hebben we onze lessen daaruit getrokken en doen we er vandaag ons voordeel mee? Want ondanks dat heel veel mensen roepen: ‘dat nooit meer’, lijkt de ge

Gods Geest
Verdieping

Vuur van Gods Geest brandt uit: afgoden en zonden gaan in rook op

Met Pasen worden in het oosten en noorden van het land paasvuren ontstoken, een traditie uit de tijd van de Germanen. Het vuur was bij hen een offer aan de god Ostara en een teken van vruchtbaarheid. In de Bijbel komen wij het teken van vuur onder an

Joke Buis
Nieuws

Christelijke zangeres Joke Buis lanceert nieuwe EP: ‘Hoe ik je zie'

Het lijkt een ongeschreven regel: de mooiste (en vaak ook beste) liedjes zijn die waar je iets in herkent. Een gevoel, een beschrijving, een situatie. De christelijke zangeres Joke Buis kent de kracht van wat zo'n lied met je doet maar al te goed. En

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Hoe herken je de Heilige Geest in je leven?

Het is Pinksteren, we vieren de gave van de Geest aan Maria en de Leerlingen. De Kerk wordt op weg gezet om de wereld in te gaan, om te getuigen van het Evangelie. De Geest maakt ons nieuwe mensen, zet ons op een nieuwe weg. We krijgen een bijzondere

Wycliffe Bijbelvertalers
Nieuws

Wycliffe Bijbelvertalers: "Het verlangen naar een Bijbel is ontzettend groot"

Met Pinksteren hoorden velen in Jeruzalem het Evangelie in hun eigen taal. Duizenden kwamen tot geloof en de eerste kerk werd gesticht. Nu, ruim tweeduizend jaar later, ziet Wycliffe Bijbelvertalers nog steeds hoe Gods Woord in de eigen taal mensen v

Marijn Burkunk
Column

Laten we de Heilige Geest weer de allerhoogste autoriteit toekennen

Johannes de Doper was niet zomaar iemand. Hij was Gods heraut om Jezus bij de mensen te introduceren. Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God is, die de zonden van de wereld zou komen wegnemen. Dat hij, Johannes, de mensen doopte met water, maar da

Kees van Helden
Opinie

Wat we kunnen leren van een strafzaak over illegale abortus

Op 18 oktober 2019 werden twee lichamen gevonden in een huis in Diemen. Het waren de Braziliaanse Patricia en het één maand te vroeg geboren kindje van haar en haar vriend Dennis E. Die laatste staat deze week voor de rechter voor een gruwelijk misdr

Anja Haga / Don Ceder
Nieuws

ChristenUnie hamert in Tweede Kamer op komst nieuwe godsdienstgezant

Treuzel niet met benoeming van de nieuwe gezant Godsdienstvrijheid, dat was de oproep afgelopen week van Anja Haga, Europese lijsttrekker voor de ChristenUnie en Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, tijdens het debat over de staat van de

Jan Pool-Opwekking-ds. Alfred van de Weg
Nieuws

Christenen betreuren dat SGP niet naar Opwekking komt: "Gemiste kans"

"Een gemiste kans", zo reageren verschillende christenen via sociale media op het besluit van de SGP om het bezoek aan de Pinksterconferentie Opwekking te annuleren.  Vanwege ‘veel kritische reacties uit de achterban’ heeft de SGP op de valreep beslo

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden vertelt dat een christen zichzelf niet kan redden: "Alleen Hij maakt zalig"

“Uiteindelijk moet de redding van elders komen. Als christenen zeggen we dan: ‘De redding komt niet van een ander, de redding komt van boven.’ We hebben alles van Hem te verwachten. Als Jezus Zich aan u openbaart als uw Zaligmaker, dan is Hij het die

Sekten
Nieuws

Franse christenen verwelkomen nieuwe wet tegen religieuze sekten

Frankrijk heeft een nieuwe wet om zogeheten schadelijke religieuze sekten te bestrijden. Dat meldt Evangelical Focus. De wet past de eerdere wet uit 2001 aan nieuwe situaties aan waarin groepen proberen de vrijheid van burgers psychologisch of fysiek