Spreker Jacques Brunt waarschuwt christenen voor wereldgelijkvormigheid in seculiere tijdsgeest

God24 januari 2023 Redactie
Jacques Brunt

Uitkomen voor principiële geloofsovertuigingen in een wereld die steeds seculierder wordt: het is voor velen een lastige uitdaging. In een nieuwe video van de serie Levenslicht moedigt spreker Jacques Brunt christenen desondanks aan om uit te blijven komen voor Bijbelse principes en Gods heilzame geboden. Brunt: “Laat je niet ontmoedigen maar zwem als een vis tegen de stroom van de tijdgeest in."

"Deze week werd ik bepaald bij Hebreeën 11. Een bekend hoofdstuk waarin gelovigen ondanks moeilijke omstandigheden toch staande bleven en in geloof volhard hebben. Wat mij opviel is dat deze gelovigen gekenmerkt werden door een bijzondere belijdenis", zegt Brunt. "Die lezen we in vers 13: 'Zij hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.' Vreemdelingschap is dan ook een centraal thema in de apostolische brieven in het Nieuwe Testament."

"Nee, een christen is niet wereldvreemd want we weten wat er in deze wereld speelt en wat er te koop is", vult Brunt aan. "Een christen is niet vreemd in de zin dat hij of zij abnormaal gedrag vertoont. Maar wat wel? Een christen is iemand die getrokken is uit de macht van de duisternis en overgezet is in het Koninkrijk van de Zoon van God."

"Deze door God gewerkte omkering kan niet verborgen blijven. Een van de gevolgen is dat je vroeg of laat iets gaat ervaren van vreemdelingschap. Je bent wel in deze wereld, maar je bent niet van deze wereld. Je ervaart dat bepaalde principiële keuzes consequenties hebben en deze lang niet altijd door iedereen gewaardeerd worden. Het leven wordt er bepaald niet altijd gemakkelijker op."

Ter illustratie daarvan noemt Brunt de ophef die uitbrak nadat Feyenoord-aanvoerder en moslim Orkun Kokcü een aantal maanden terug weigerde de regenboogband te dragen rondom de Coming-Outdag. "Deze keuze werd hem niet bepaald in dank afgenomen. Integendeel, zo ongeveer heel medialand viel over hem heen en ook de verwensingen naar aanleiding van dit statement waren bepaald niet mals." 

"Het gaat er in deze niet om wat wij over topsport en de islam denken, maar dat duidelijk wordt dat er geen plaats meer lijkt te zijn voor andersdenkenden", verduidelijkt Brunt zijn voorbeeld. "Je moet en je zult hetzelfde denken als wat de meerderheid vindt, in dit geval ten aanzien van de LHBTI-beweging. Maar waarom zou die overtuiging zwaarder wegen dan die van een gelovige die moeite heeft met hoe de LHBTI-beweging deze thematiek benaderd?", vraagt Brunt zich af.

Tegelijkertijd maakt Brunt zich zorgen over sommige kerken en christelijke politici die volgens hem "geen oog lijken te hebben voor deze ontwikkelingen en de enorme invloed van de tijdsgeest." Brunt: "Apostel Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 1 en 2 duidelijke taal: 'En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.'

De vraag die in mij opborrelde was: hebben wij als christenen eigenlijk nog iets waardoor wij waardig geacht worden om voor de naam van Christus smaadheid te lijden? Voldoet de gemeente van de levende God aan haar roeping om te zijn: zuil en fundament van de waarheid? Doordat nagenoeg alles wordt goedgepraat en weggepoetst wordt onder het mom van 'God is liefde' verliest het Woord zijn eigenlijke kracht en scherpte.

Hierdoor lopen we het risico dat het profetische geluid verstomt en God de mensheid overgeeft aan het goeddunken van hun eigen hart. Een van de belangrijkste kenmerken van de eindtijd is het ontbreken van het ontzag voor God en het gevolg daarvan is afbrokkeling van de ethiek en de moraal", stelt Brunt.

"De mens wordt zichzelf tot norm, met alle wrange gevolgen van dien. In Hebreeën 11 vers 13 lezen we echter dat de gelovigen beleden hebben dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde zijn. Vreemdelingschap is inherent aan christen zijn. Laten we er dus niet voor terugschrikken om ook publiekelijk, in liefde en met bewogenheid, vast te blijven houden aan Bijbelse principes en Gods heilzame geboden. Zwem als een levende vis tegen de stroom van de tijdgeest in."

Benieuwd naar de volledige bijdrage van spreker Jacques Brunt? Bekijk dan de video van Levenslicht hieronder terug. Eerdere afleveringen van de serie Levenslicht zijn hier terug te zien.

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Anne Borkent
Column

Op sommige momenten is gebed niet het juiste antwoord

‘Je moet gewoon meer bidden.’ Zijn woorden drongen eerst niet goed tot me door. Ik had net mijn hart gelucht bij mijn mentor. Ik was moe, werkte me een slag in de rondte en we waren samen onderweg naar de zoveelste, verplichte leiderschapstraining va

Halsema
Dagelijks leven

Burgemeester Halsema te gast bij Mozaiek020 over 'Geloven in de stad'

Zondagochtend 7 april vond de vierde ochtend plaats van de serie van vijf in de jonge Amsterdamse kerk Mozaiek020. Deze keer werd Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam, warm verwelkomd in een volle zaal waar zij in gesprek ging met voorganger Joë

Mercy Ships
Nieuws

Logistieke rol Nederland groeit fors in wereldwijde werk Mercy Ships

Het logistieke werk van het Mercy Ships European Distribution Center (EDC) in Rotterdam maakt een flinke groei door, blijkt uit het jaarverslag van Mercy Ships Nederland over 2023. In de afgelopen 4 jaar is het aantal ingekochte en verscheepte goeder

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Beverly LaHaye
Nieuws

Christelijke activiste Beverly LaHaye op 94-jarige leeftijd overleden

De bekende christelijke activiste Beverly LaHaye is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. LaHaye was de oprichtster van belangenorganisatie Concerned Women for America en stond onder meer bekend om haar conservatieve opvattin

Paus Franciscus
Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk ziet ledental stijgen maar aantal priesters daalt

Hoewel het aantal katholieken wereldwijd tussen 2021 en 2022 toenam, tonen nieuwe cijfers dat het aantal priesters binnen de Rooms-Katholieke Kerk blijft afnemen. Dat meldt The Christian Post. De Heilige Stoel publiceerde eerder deze maand het 'Ponti

Schotland
Nieuws

Schotse kerkleiders spreken zich uit tegen legaliseren hulp bij zelfdoding

Schotse kerkleiders hebben hun diepe bezorgdheid geuit over het voorstel om hulp bij zelfdoding in Schotland te legaliseren. In een brief gericht aan alle 129 leden van het Schotse Parlement spreken de kerkleiders, waaronder predikant Andrew Downie,

Sint Jansklooster
Nieuws

Hervormde gemeente Vollenhove verwelkomt nieuwe dominee: Proponent W. Bos

De hervormde gemeente te Vollenhove (wijk Sint Jansklooster) mag een nieuwe dominee verwelkomen. Proponent W. Bos uit Nijkerk heeft het op hem uitgebrachte beroep aangenomen. Bos werd in het najaar van 2023 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (P

Meerartikelen

Ds. A. Simons
Video

Ds. Simons waarschuwt avondmaalgangers: "Je kunt niet aangaan als je Jezus niet kent"

“U die de Heere Jezus niet kent, u mag zondag niet aan de tafel. U mag alleen komen als u het kleed van Christus’ gerechtigheid door het geloof hebt aangedaan. Het is voor bruiloftskinderen. Het spijt me. Ik moet het u laten voelen", aldus ds. A. Sim

Geert Wilders
Nieuws

Onderzoek EO: PVV onder christenen populairder dan CDA, CU en SGP samen

Nog altijd geven veel Nederlandse christenen de voorkeur aan de Partij voor de Vrijheid (PVV). Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou meer dan een kwart van de christenen in ons land op de partij van Geert Wilders stemmen. Daarmee is het verrewe

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Hoe het leger van koning Josafat christenen wijst op Gods overwinning

Het woord opstelling valt vaak vooraf bij de commentatoren van sportwedstrijden. Wie gaat bijvoorbeeld ‘in de spits’ spelen en voor welke aanpak zou de trainer kiezen? Ik wijs jullie op de opstelling van het leger van koning Josafat. Het volk van Jud

Chris Verhagen
Video

Is de Heere Jezus wel eens ziek geweest? Chris Verhagen antwoordt

Sommige Bijbelleraren onderwijzen dat Jezus nooit lichamelijk ziek is geweest of kon zijn. In deze video geeft Chris Verhagen, initiatiefnemer van het YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, antwoordt op deze vraag. Hij daagt je uit om Jezus' eigen wo

Jantine Stam
Video

Terugkijken: Jantine Stam beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Jantine Stam te gast om te spreken over het thema 'Betrouwbare liefde'. De psychosociaal therapeute en relatiedeskundige uit Barneveld is

Arie en Wilma Zwitser
Levensverhaal

Arie's leven hing aan een zijden draadje na twee herseninfarcten op één dag: "God was erbij"

2 maart 2020. Deze dag zullen Arie Zwitser en zijn vrouw Wilma nooit meer vergeten. Het is op die rampzalige dag dat Arie tot twee keer toe getroffen wordt door een herseninfarct en zijn leven plots aan een zijden draadje hangt. Tijdens die donkerste

'Echt weggaan doe je niet'
Video

Joke Buis presenteert gevoelige nieuwe single: 'Echt weggaan doe je niet'

Je kon er niet omheen tijdens de afgelopen tours van Joke Buis: het gevoelige nieuwe lied ‘Echt Weggaan Doe Je Niet’ en de reacties waren veelzeggend. In de aanloop naar haar nieuwe EP ‘Hoe Ik Je Zie’ presenteert Joke Buis het als single. ‘Echt Wegga

J. Mack Stiles
Boekfragment

Een pijnlijke waarheid: de meeste evangelisatieprojecten zijn geen succes

Een gemeente uit mijn woonplaats besloot een paasuitvoering te organiseren. Het idee was om het geweldige verhaal van Pasen om te zetten tot een toneelstuk, waarin mensen tot Christus geroepen zouden worden. Paasoptredens zijn niet uniek, maar de oud

Kees van Helden
Nieuws

Derde arrestatie christen bij abortuskliniek: "Het is meten met twee maten"

Opnieuw is er een vrijwilliger van pro-life organisatie Kies Leven opgepakt bij een abortuskliniek. In Utrecht werd maandag dezelfde vrouw gearresteerd die daar twee weken geleden ook al werd opgepakt. Wederom was er sprake van een eenmensprotest en

aanval australie
Nieuws

Terreuraanval tijdens kerkdienst in Australië; bisschop neergestoken

In het Australische Wakeley is een bisschop tijdens een dienst van de Christ the Good Schepherd Church neergestoken. Er circuleren beelden van de aanval op sociale media. Er vielen meerdere gewonden, maar niemand raakte in levensgevaar. De priester z

Bijbel
Nieuws

Nieuw onderzoek laat zien hoe de Bijbel het leven van Amerikanen totaal verandert

De Bijbel verandert het leven van Amerikanen radicaal. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek dat onlangs door de American Bible Society uitgebracht werd en waar ruim 2500 Amerikanen aan deelnamen. Dat meldt The Christian Post.  Het eerste hoofd

John Burke
Nieuws

Voorganger John Burke stelt dat bijna-doodervaringen betrouwbaarheid Bijbel aantonen

De Amerikaanse voorganger en auteur John Burke stelt dat bijna-doodervaringen het ultieme bewijs vormen dat de Bijbel betrouwbaar is. Dat meldt CBN News. Burke bestudeerde voor zijn nieuwe boek ‘Stel je de hemel eens voor' liefst meer dan 1.000 verha