cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
porno kijken
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

11 januari 2022 door Jeffrey Schipper

'Ik worstel al heel lang met seksuele zonden'

"Ik ben een man van 23 jaar en ik worstel al heel lang met seksuele zonden. In Mattheüs 18:8-9 zegt Jezus dat als je hand of voet je tot zonde verleidt, dat je hem beter kunt afhakken. En als je oog je tot zonde verleidt, moet je je oog eruit trekken en weggooien. Daarom is mijn vraag (zonder grappen): is het beter als ik mijn geslachtsdelen laat amputeren? (zie ook Matt. 19:12) Zo niet, wat bedoelt Jezus hier dan?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

Ds. H. H. Klomp maakt in zijn antwoord duidelijk dat Jezus ons niet aanmoedigt om lichaamsdelen te amputeren. "Jezus bedoelt met deze rigoureuze voorbeelden dat de mens een radicale beslissing moet (leren) nemen. Radicaal - vanuit de radix(wortel) - je hart dus. Let bijvoorbeeld op Daniel 1:8. Deze jonge man van nog geen 20 jaar nam zich “in zijn hàrt voor zich niet te verontreinigen.” Daarom werd zijn oog niet verlekkerd, stak hij zijn hand niet uit en smulde hij niet van de koninklijke spijzen (die aan de afgoden waren geofferd). Van binnenuit dus. En daarom hield hij het later ook vol.

De Heere Jezus spreekt over gesnedenen, drie soorten zelfs (Matth. 19:12). De eerste categorie wordt zo geboren (geschonden geslachtsdelen); de tweede categorie heeft zich laten castreren om zo bijvoorbeeld in de vrouwenharem van een koning te mogen werken; de derde categorie ‘gesnedenen’ moet je niet letterlijk, maar geestelijk begrijpen. Met het oog op het volop meedoen in het Koninkrijk van God. Paulus is er zo één die de gave der onthouding heeft en daarom geen behoefte aan een huwelijk had. Zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 7:7-9.

Prachtig wordt in Kolossenzen 2:12-14 beleden dat de schuld van de gelovige is verzoend aan Golgotha’s kruis. De krachtige werking van Gods genade dus. Van binnenuit naar alles in ons leven en liefhebben toe. Ik hoop dat je daar gelovig uitzicht in mag vinden. Dan krijgt Psalm 139:14 ook betekenis: “Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke (d.i de HEERE te vrezen) wijze wonderbaarlijk gemaakt ben!” Zelfs je geslachtsdelen! Want je kunt daar ook heel mooie dingen mee (leren) doen. Zoals God het bedoeld heeft en het voor je welbevinden goed is", maakt de christelijke gereformeerde emerituspredikant duidelijk.

Lees zijn volledige antwoord in de vragenrubriek van Refoweb.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Beste kerel, (1) ik snap je, (2) dank God regelmatig, dat Hij je niet alleen ogen heeft gegeven om mee te zien, oren om mee…., maar ook geslachtsdelen, incl. de seksuele gevoelens, die daarbij passen. (3) Noem ze concreet bij de naam! (4) Vraag God om je te helpen om daar goed mee om te gaan. (5) Heb geduld met jezelf. (6) God helpt. Het komt goed. (7) Zolang zelfbevrediging geen overmatige plaats in je leven krijgt, moet je er niet te zwaar aan tillen, (8) maar porno kijken is geen goed idee.