cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. M. D. Geuze
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 juni 2021 door Jeffrey Schipper

Ds. Geuze duidt de coronacrisis: “Gods liefde is groot, maar niet eindeloos”

“Rampen zijn oproepen van God om ons te bekeren. Dit geldt ook voor de coronacrisis. Zijn liefde en geduld zijn heel groot, maar niet eindeloos.” Ds. M. D. Geuze merkt dat veel mensen zich afvragen of God iets tot de mensheid te zeggen heeft door middel van de coronacrisis. Om christenen theologische duiding mee te geven om rampen en profetische boodschappen, schreef de hervormde emerituspredikant het boek ‘Hoor de stem van God in de corona crisis!’.

U verwijst in uw boek naar rampen die volken en mensen hebben getroffen in de Bijbel. Waarom doet u dat en wat hebben deze Bijbelverhalen tot ons te zeggen in het kader van de coronacrisis?
“Toen in het voorjaar 2020 de pandemie uitbrak, vroeg ik me af: ‘Wat zegt God tegen ons door deze ramp?’ Ik bad om een antwoord op deze vraag en hoopte een boodschap van God te ontvangen. Deze kreeg ik toen niet, maar Hij wees me op de rampen, die in de Bijbel staan en die Hij heeft laten beschrijven voor ons om daardoor te onderwijzen, ook in deze corona crisis. Toen bestudeerde ik die rampen en tot mijn verrassing kreeg ik, toen ik daarmee klaar was, alsnog een boodschap van Hem, die achterin het boekje staat. Ik leerde opnieuw dat we eerst de Bijbel, Zijn profetische Woord, moeten raadplegen en daarna Hem om een boodschap mogen vragen door middel van de gave van de profetie. De rampen in de Bijbel zijn voorbeelden voor ons en oproepen tot bezinning en bekering zoals Jezus na de tempelmoord door Pilatus en de instorting van de toren van Siloam tegen het volk zei: ‘Als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen’ (Lk.13:3).”

"God zond veel profeten tot Zijn volk Israël, maar de mensen luisterden niet. Daarom kwam Hij telkens met rampen als extra roepstemmen tot bekering."

Waarom zou God vandaag de dag rampen nodig hebben om ons tot bekering te brengen? In tegenstelling tot 2000 jaar geleden heeft bijna ieder huishouden de Bijbel tot z’n beschikking en is er digitaal gigantisch veel evangelieverkondiging te vinden…
“Ja, we hebben de Bijbel en digitaal is er veel evangelieverkondiging, maar wat is de vrucht ervan? Er is geen algemene verootmoediging en bekering. God zond veel profeten tot Zijn volk Israël, maar de mensen luisterden niet. Daarom kwam Hij telkens met rampen als extra roepstemmen tot bekering. Zijn liefde en geduld zijn heel groot, maar niet eindeloos.”

Is er een rode draad te ontdekken als het gaat om rampen die in de Bijbel ter sprake komen? Werden rampen bijvoorbeeld altijd toegelaten om een volk biddend op de knieën en tot bekering te brengen?
“De rode draad in de Bijbelse rampen is dat ze alle het gevolg van de zondeval in het paradijs zijn. ‘Op de bodem aller vragen, ligt der wereld zondeschuld’ (citaat van I. Da Costa). Verder zijn ze alle oproepen van God tot bezinning en bekering. Hij wil dat we Hem leren kennen en dienen. Wanneer we niet naar Zijn woorden willen luisteren dan spreekt Hij tot ons door Zijn daden. Dan roept Hij ons met harde hand om terug te keren tot Hem. Zijn speciale bedoeling met een bepaalde ramp maakt Hij niet altijd bekend en dat is Hij ook niet aan ons verplicht. Ik geloof dat dit ook niet nodig is, al willen wij wel alles graag verklaren als oorzaak en gevolg.”

Veel christenen kunnen niets met de rampen in de Bijbel, omdat er toen nog sprake was van het oude verbond. Sinds de komst van Jezus leven we onder het nieuwe verbond. In hoeverre maakt dit verschil en werkt God sindsdien op een andere wijze in deze wereld?
“Ook in het Nieuwe Testament komen er rampen voor (zie hfdst. 23-28 in het boekje) en er worden veel rampen voorzegd in de zegel-, bazuin en schaalgerichten in de Openbaring aan Johannes. Onder het nieuwe verbond geeft God meer licht over Zijn regering van de wereld. ‘De krachtstroom van Zijn regering gaat door de transformator van het lijden en sterven van Jezus en wordt zwakstroom; de zwakstroom van Zijn geduld’ (A.A. van Ruler). En de gebeden van de gelovigen worden ingeschakeld in de Godsregering (Openb.8:3-5). Maar de HEERE is nog even rechtvaardig als onder het oude verbond. Zijn rechtvaardigheid toont Hij in het straffen van de zonden aan Zijn eigen Zoon, Die Hij daarvoor niet spaart. Zo ernstig neemt Hij de zonden.”

"Zijn speciale bedoeling met een bepaalde ramp maakt Hij niet altijd bekend en dat is Hij ook niet aan ons verplicht."

Jezus Christus heeft de straf van de zonde op zich genomen. Gaat uw boodschap dat God onze zonden straft daar dan niet tegenin?
“Nee, want wie niet tot Jezus Christus vlucht, Die de straf op de zonde heeft gedragen voor alle gelovigen, zal zelf die straf moeten dragen. Wie Jezus als het Lam van God niet nodig heeft, krijgt met de toorn van het Lam te maken vanwege Zijn afgewezen liefde”, aldus de predikant, verwijzend naar Openbaring 6:16.

Wat zou u willen meegeven aan christenen die zich afvragen wat God tot de wereld en de Kerk te zeggen heeft door middel van de coronacrisis?
“Aan de christenen, die zich afvragen wat God tot de wereld en de kerk te zeggen heeft door middel van de coronacrisis, zou ik willen meegeven: Verberg je in Zijn schuilplaats (Ps. 91), achter Jezus’ bloed (Ex. 12:7,13) en verkeer veel in de binnenkamer van het gebed (Mt. 6:6). Vraag de HEERE om Zijn licht over de coronacrisis door dagelijks Zijn Woord te lezen en te onderzoeken en door te bidden om openbaring door Zijn Geest en Woord en toets wat Hij tot nog toe aan licht heeft gegeven, ook dit boekje.”

Klik hier om het boek van ds. M. D. Geuze te bestellen

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Corona maakt geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Hoe gaat iemand zich bekeren, die het evangelie niet kent? En waarom is corona niet gewoon een gevolg van de zondeval? Omdat we buiten het paradijs leven, leven we al onder Gods oordeel. De vergelijking met Israël en de straffen die zij kregen, gaat niet zomaar op. Israël was Gods uitverkoren volk aan wie Hij zich geopenbaard had. Wij worden gered door ons geloof, maar geoordeeld naar onze daden. Misschien dat die laatste wel eens veel belangrijker zijn dan we zelf denken.