cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

02 juli 2019 door Geerten van Breugel

Dominee De Rouwe: "Een groep kan ervoor zorgen dat het geloof gaat leven voor mensen die dat in de dienst niet vinden"

Al 20 jaar wordt er door het Evangelisch Werkverband materiaal geschreven waarmee kleine groepen aan de slag kunnen. Dominee Inge de Rouwe nam zelf deel aan een zogeheten GemeenteGroeiGroep en ontwikkelt inmiddels zelf ook materiaal voor de groepen. De Rouwe geeft een seminar op de GemeenteGroeiGroepen dag over aandachtspastoraat. “De groepen zijn erop gericht om met elkaar het leven door te gaan in het licht van de Bijbel.“

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

“Toen ik 7 jaar geleden in onze gemeente kwam, kende ik niemand“, steekt De Rouwe van wal. “Ik was nieuw en ontdekte dat er GemeenteGroeiGroepen waren. Dat leek mij goed en ik hoopte daardoor nieuwe mensen te leren kennen.“ De Rouwe ervaarde persoonlijk dat de groep veel impact op haar had. “Je deelt veel met elkaar. Verhuizingen, ziekte. Eigenlijk lief en leed. Het was een warm bad en hielp ook om te integreren in het dorp.“

Praktische pastorale zorg
Terwijl De Rouwe studeerde voor predikant aan de Protestantse Theologische Universiteit, besloot ze in haar masterscriptie onderzoek te doen naar het pastoraat binnen deze groepen. “Ik had er inmiddels veel van gezien, maar ik was benieuwd: wat werkt wel, en wat werkt niet?“ De dominee ontdekte dat er nog heel weinig kennis is over onderlinge zorg binnen de groep. “Ook binnen de kerk is er nog niet veel duidelijk over het begrip ´pastoraat´. Je verleent al pastorale zorg aan elkaar doordat je naar elkaar luistert. Dat is dus heel praktisch. Door een straatje te leggen, een kaartje te sturen en naar de mensen om je heen om te zien. Toch hebben gemeenteleden niet door dat het om pastoraat gaat. Die denken aan een dominee die komt, luistert en bid.“

Een groeigroep heeft niet alleen een functie binnen de groep, maar ook naar de gemeente toe. “Bijvoorbeeld als een gemeente klein is en er weinig groei in de gemeente plaatsvindt. Dat is heel hoopgevend, ook als er weinig ambtsdragers zijn. Je wordt in de groep aangemoedigd er voor elkaar te zijn. Door elkaar een luisterend oor te bieden en elkaar hulp te verlenen.“ Een groep kan vrij zelfstandig draaien. “Een dominee heeft het meeste te bieden als het gaat om crisispastoraat. Maar in het gewone leven is vriendschap veel belangrijker.“

Lichaam van Christus
In de kringen ben je gericht op God en de Bijbel. De Rouwe: “Dat hoort heel organisch te gaan. Mensen hoeven zich ook niet verplicht te voelen. Je komt om de Bijbel te bestuderen en daarmee wordt de relatie bevorderd. Het leeft omdat je bij elkaar komt.“ Binnen de eerste christengemeente was dit al de praktijk, weet de dominee. “Zij trokken met elkaar op en deelden hun bezittingen. Ook gebruik ik uit de Bijbel vaak het voorbeeld van het lichaam van Christus. Je bent elkaars handen en voeten. De verscheidenheid is dan ook niet belangrijk. Er zijn denkers, doeners en luisteraars. Allemaal verschillende mensen die goed gemaakt zijn.“

De focus moet niet liggen op het praten over elkaars leven, onderzocht de dominee. “Het werkt niet als je het ziet als een therapeutische sessie. Daarom moet de leider er ook op aansturen dat Gods verhaal over liefde en genade terugkomt, wat je aan de hand van een verhaal uit de Bijbel bespreekt. Het Bijbellezen en de studie die volgt, zijn altijd deel van een avond.“ Mensen kunnen ook afhaken als je alleen nog praat over problemen. “Dan wordt het te zwaar. Je moet getroost kunnen worden door het Woord. Het optrekken met anderen in de groep komt erbij en is niet de insteek.“ Dit jaar gaat het materiaal over het lichaam van Christus en het gemeente-zijn met elkaar. “We hopen dat mensen kunnen groeien in geloof, hoop en moed. We proberen vragen te ontwikkelen die bij de tekst passen en aan te sluiten bij de belevingswereld van de mensen.“

Een GemeenteGroeiGroep kan een mooie manier zijn voor mensen die minder met de traditionele manier van kerk-zijn hebben. “In de gemeente is het eenrichtingsverkeer en praat de dominee alleen. Maar in een groep geven mensen aan dat ze erover kunnen praten. Dan kan ik doorvragen, zeggen ze dan. Erover nadenken. Het leeft meer voor ze.“

Op zaterdag 7 september organiseert het Evangelisch Werkverband een GGG-dag. Een dag van inspiratie, bemoediging, toerusting en ontmoeting. Iedereen is van harte welkom op deze gratis dag. Wel graag aanmelden in verband met  de workshops. 

Lees meer over de GemeenteGroeiGroepen dag

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen