cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

28 juni 2018 door Stichting Philippus

Nieuwe christelijke stichting wil het Evangelie via onderwijs toegankelijk maken

Het Evangelie wereldwijd via onderwijs toegankelijk maken. Dat is de missie van de nieuwe stichting Philippus. "Zoals de Ethiopische kamerling aan Filippus vroeg om uitleg over het boek Jesaja, zo wacht de wereld van vandaag op Bijbels onderwijs,” zo zegt Kees Moerman, voorzitter van het bestuur van de kersverse organisatie. “De akte van oprichting is op 15 mei bij de notaris gepasseerd. Philippus is dus een echt 'Pinksterkindje.'"

Moerman (Lelystad) zag samen met Adriaan Laseur (Kampen) en Kees van den Berg (Putten) voldoende aanleiding om het nieuwe initiatief te ontplooien. “Er liggen hulpvragen uit onder meer Bangladesh, Zuid-Afrika, Indonesië en Peru. Ook in Syrië hopen we, met bemiddeling van asielzoekers uit dit land, een onderwijsproject op te kunnen zetten.” De opdracht ‘onderwijs alle volken’ die Jezus voorafgaand aan zijn hemelvaart aan zijn discipelen gaf is voor alle tijden, aldus Moerman. “Dat betreft ook de belofte dat Hij erbij zal zijn. Daar mogen we op vertrouwen.”

Philippus wil zijn missie met name verwezenlijken door lokale onderwijsinitiatieven te ondersteunen: financieel, vakinhoudelijk en waar nodig door het uitzenden van mensen. Wat dat laatste betreft: er is nu al een vacature voor een onderwijskracht in Zuid-Afrika. En in Bangladesh wil men graag de droom helpen verwezenlijken van pastor Mrinal Ratna. Deze predikant vangt momenteel veertig noodlijdende kinderen op in zijn geboortedorp, waar zij onderdak en onderwijs ontvangen. Het is zijn droom om dit aantal uit te breiden tot zo’n vijfhonderd. Om dit mogelijk te maken worden voor deze kinderen sponsors in Nederland geworven. Verdere perspectieven betreffen Indonesië en Peru, waar eveneens goede ingangen zijn om onderwijsprojecten te ontwikkelen. “De wereld wacht op Bijbels onderwijs’, luidt dan ook het gehanteerde motto. In het logo is een essentieel onderdeel van het Filippusverhaal verwerkt: voeg u bij deze wagen. Folder en website nodigen de lezer uit: 'Klim ook op die wagen!'"

Philippus profileert zich nadrukkelijk als een interkerkelijke organisatie volgens het perspectiefmodel. Met een open blik wil men kijken naar wat verbindt om samen te werken aan de komst van Gods Koninkrijk. Daarbij geldt Gods Woord, samen met het Apostolicum, als vertrekpunt.

Het bestuur bestaat inmiddels uit vijf personen. Naast de website zullen vooral de social media worden ingezet om het werk van de nieuwe organisatie breder bekend te maken, en de fondswerving op gang te brengen. “De kas is nog leeg. Alle aanloopkosten worden gezamenlijk door de bestuursleden gedragen. Aan expertise is gelukkig geen gebrek. De diverse bestuursleden brengen een ruime ervaring mee, zowel op het gebied van zending en onderwijs, alsook financieel en organisatorisch. Verder ligt het in de bedoeling dat voor vakinhoudelijke ondersteuning van projecten overzee samenwerking wordt gezocht met onderwijsinstanties die internationalisering in het vaandel hebben staan.”

Bezoek hier de website van stichting Philippus.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Van harte Gods zegen! De velden zijn wit om te oogsten en de tijd is kort.