cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. Kees Kant
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

26 april 2018 door Jeffrey Schipper

"Wonderlijk dat Israël de afgelopen zeventig jaar heeft overleefd"

“Zelfs niet-gelovige regeringsleiders namen het woord ‘wonder’ in de mond toen Israël een eigen staat kreeg,” zegt ds. Kees Kant. Israël bestaat 70 jaar en dat wordt 4 tot en met 6 mei gevierd met een conferentie op De Betteld. Twaalf internationaal en nationaal bekende sprekers nemen het woord op de Cornerstone Conferentie, onder wie ds. Kant uit Katwijk aan Zee.

De Betteld is een christelijke camping en conferentiecentrum waar God centraal staat. Het is een plek waar je je kunt terugtrekken uit je dagelijkse bezigheden, en je kunt richten op God de Vader.

Israël bestaat 70 jaar. Waarom is dat zo bijzonder?
“Tachtig jaar geleden was het Joodse volk nauwelijks levensvatbaar na de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog.” De predikant citeert de profeet Zacharia: ‘Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? (…) Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen’ - Zacharia 8:6-8.

“Zelfs niet-gelovige regeringsleiders namen het woord ‘wonder’ in de mond toen Israël een eigen staat kreeg en met succes opbouwde. Vergeet ook niet hoe wonderlijk het is dat het land de afgelopen zeventig jaar heeft doorstaan. Tijdens meerdere oorlogen, waaronder in 1967, werd het land geconfronteerd met vijanden die in militair opzicht de overmacht hadden. En toch heeft Israël overleefd. Ook in dat opzicht is er zeker sprake van een wonder.”

"Zelfs niet-gelovige regeringsleiders namen het woord ‘wonder’ in de mond toen Israël een eigen staat kreeg."

Wat is een van de (geestelijke) hoogtepunten die in de afgelopen 70 jaar in Israël heeft plaatsgevonden?
“Joden vanuit de hele wereld, waaronder Europa, Ethiopië en India, zijn massaal naar Israël verhuisd. Veel Joden die terugkeren wijzen daarbij op Gods beloften: Hij brengt Zijn volk terug.” Deze beweging gaat door tot op de dag van vandaag. Het plan is dat 240 Joden uit India (de regio’s Manipur en Mizoram in noordoost-India) op 15 juni aanstaande alija (Joden die terugkeren naar Israël, red.) zullen maken.

“Een Amerikaanse theoloog deelde onlangs een bijzondere ontdekking,” gaat Kant verder. “Hij vertelde dat de Bijbel in totaal meer dan 250 profetieën telt die betrekking hebben op de landbelofte en op de terugkeer van het Joodse volk. Deze wereldwijde beweging is dus niet gebaseerd op één of twee citaten uit de Bijbel. We hebben het over een massieve belofte uit het Woord van God waar we niet omheen kunnen.”

Even los van het profetische aspect. Israël is een moderne democratie. Het is toch sowieso aantrekkelijk om naar dit land te verhuizen?
“Zo romantisch is het leven in Israël niet. Je wordt niet zomaar onderdeel van de Israëlische samenleving. De taal leren en integratiecursussen volgen zijn intensieve bezigheden. Wie in Israël een bestaan wil opbouwen moet hard werken. Bovendien heeft het land te maken met hoge huizenprijzen, waardoor het voor jonge mensen heel lastig is om een eigen huis te kopen. Wat dat betreft is het als Jood uit India of Ethiopië gemakkelijker om te emigreren naar Frankrijk of de Verenigde Staten. Wie denkt dat in Israël een soort droomparadijs wacht, heeft het mis.”

Op welk gebied is Israël in de afgelopen 70 jaar tekortgeschoten?
“In antwoord op deze vraag wordt vaak gewezen naar het conflict met de Palestijnen. Die kritiek deel ik niet. Volgens mij heeft Israël zich heel erg ingespannen om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen. De haat tegenover Joden is zo groot dat Israël strenge veiligheidsmaatregelen moest nemen en dat brengt beperkingen met zich mee voor de Palestijnse bevolking. Ik ben ervan overtuigd dat die beperkingen niet nodig waren en zouden verdwijnen als alle Palestijnen en Palestijnse groeperingen in vrede met Israël zouden willen samenleven.

"Gods beloften van Israël blijven van kracht en zijn niet veralgemeniseerd."

Als ik toch een punt van kritiek moet noemen, denk ik veel eerder aan de sociaaleconomische situatie in het Beloofde land. De huizenprijzen zijn in de afgelopen decennia, mede door het woningtekort, enorm opgeschroefd. Voor jonge mensen is het in de grote steden heel moeilijk om een fijn huis te kopen. De verschillen tussen arm en rijk zijn in Israël erg groot. In een heilig land zou dat toch anders moeten. Het zou mooi zijn als mensen die dolgraag naar Israël willen verhuizen eenvoudiger aan een woning worden geholpen.”

Binnenkort spreekt je op De Betteld tijdens de Cornerstone Conferentie. Wat wordt kortgezegd je boodschap?
“Aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament hoop ik duidelijk te maken dat Gods beloften ook ten aanzien van het land voor het Joodse volk nog steeds gelden, ook na de komst van Jezus Christus. Het heil van God is uitgegaan naar de heidenen. Door geloof in Jezus zijn we geënt op het Joodse volk. Maar dat volk heeft nog steeds een eigen taak in Gods heilsplan. Gods beloften van het land voor Israël blijven van kracht en zijn niet veralgemeniseerd.

Die boodschap moet worden onderstreept omdat teksten als ‘er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek’ worden misbruikt om de door God gegeven landbeloften aan Israël nietig te verklaren. Voorafgaand aan de geboorte van Jezus zei de engel Gabriël tegen Maria: ‘Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid.’ Verder laat de apostel Paulus weten dat Jezus is gekomen om de door God gegeven beloften te bevestigen. Daar horen ook Israëls landbeloften bij. Dat wil niet zeggen dat de Palestijnen, Druzen en bedoeïenen plaats moeten maken. Dat wordt vaak ten onrechte door critici gesuggereerd. De rechten van vreemdelingen horen te worden gerespecteerd. Ook daar is de Heere God duidelijk over.”

Meer weten over de Cornerstone Conferentie? Klik hier voor meer informatie.


Israel
- Vijf misverstanden van christenen over joden
- Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen
- Jeannette woont in Jeruzalem: "Het was mijn vriend én Israël, of geen van beide"
- Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"
- Ds. Kees van Velzen ergert zich aan anti-Israëlpolitiek: "Geen plek op aarde waar Palestijnen het beter hebben dan in Israël"
Meer over Israel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Er zijn boze stemmen, die beweren, dat Israël meer op zijn wapens zou steunen dan op God!! Dat de grote wereldmachten opnieuw bezig zijn om in Syrië een overmacht op te bouwen, voorspelt niet veel goeds...... (gevaar uit het noorden...)

Eén ding is zeker: als vandaag de Palestijnen (Hamas) de wapens neerleggen, dan is het morgen vrede. Als vandaag de IDF de wapens neerlegt, is er mogen geen Israël meer....