"Wonderlijk dat Israël de afgelopen zeventig jaar heeft overleefd"

God26 april 2018
Ds. Kees Kant

“Zelfs niet-gelovige regeringsleiders namen het woord ‘wonder’ in de mond toen Israël een eigen staat kreeg,” zegt ds. Kees Kant. Israël bestaat 70 jaar en dat wordt 4 tot en met 6 mei gevierd met een conferentie op De Betteld. Twaalf internationaal en nationaal bekende sprekers nemen het woord op de Cornerstone Conferentie, onder wie ds. Kant uit Katwijk aan Zee.

Israël bestaat 70 jaar. Waarom is dat zo bijzonder?
“Tachtig jaar geleden was het Joodse volk nauwelijks levensvatbaar na de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog.” De predikant citeert de profeet Zacharia: ‘Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? (…) Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen’ - Zacharia 8:6-8.

“Zelfs niet-gelovige regeringsleiders namen het woord ‘wonder’ in de mond toen Israël een eigen staat kreeg en met succes opbouwde. Vergeet ook niet hoe wonderlijk het is dat het land de afgelopen zeventig jaar heeft doorstaan. Tijdens meerdere oorlogen, waaronder in 1967, werd het land geconfronteerd met vijanden die in militair opzicht de overmacht hadden. En toch heeft Israël overleefd. Ook in dat opzicht is er zeker sprake van een wonder.”

"Zelfs niet-gelovige regeringsleiders namen het woord ‘wonder’ in de mond toen Israël een eigen staat kreeg."

Wat is een van de (geestelijke) hoogtepunten die in de afgelopen 70 jaar in Israël heeft plaatsgevonden?
“Joden vanuit de hele wereld, waaronder Europa, Ethiopië en India, zijn massaal naar Israël verhuisd. Veel Joden die terugkeren wijzen daarbij op Gods beloften: Hij brengt Zijn volk terug.” Deze beweging gaat door tot op de dag van vandaag. Het plan is dat 240 Joden uit India (de regio’s Manipur en Mizoram in noordoost-India) op 15 juni aanstaande alija (Joden die terugkeren naar Israël, red.) zullen maken.

“Een Amerikaanse theoloog deelde onlangs een bijzondere ontdekking,” gaat Kant verder. “Hij vertelde dat de Bijbel in totaal meer dan 250 profetieën telt die betrekking hebben op de landbelofte en op de terugkeer van het Joodse volk. Deze wereldwijde beweging is dus niet gebaseerd op één of twee citaten uit de Bijbel. We hebben het over een massieve belofte uit het Woord van God waar we niet omheen kunnen.”

Even los van het profetische aspect. Israël is een moderne democratie. Het is toch sowieso aantrekkelijk om naar dit land te verhuizen?
“Zo romantisch is het leven in Israël niet. Je wordt niet zomaar onderdeel van de Israëlische samenleving. De taal leren en integratiecursussen volgen zijn intensieve bezigheden. Wie in Israël een bestaan wil opbouwen moet hard werken. Bovendien heeft het land te maken met hoge huizenprijzen, waardoor het voor jonge mensen heel lastig is om een eigen huis te kopen. Wat dat betreft is het als Jood uit India of Ethiopië gemakkelijker om te emigreren naar Frankrijk of de Verenigde Staten. Wie denkt dat in Israël een soort droomparadijs wacht, heeft het mis.”

Op welk gebied is Israël in de afgelopen 70 jaar tekortgeschoten?
“In antwoord op deze vraag wordt vaak gewezen naar het conflict met de Palestijnen. Die kritiek deel ik niet. Volgens mij heeft Israël zich heel erg ingespannen om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen. De haat tegenover Joden is zo groot dat Israël strenge veiligheidsmaatregelen moest nemen en dat brengt beperkingen met zich mee voor de Palestijnse bevolking. Ik ben ervan overtuigd dat die beperkingen niet nodig waren en zouden verdwijnen als alle Palestijnen en Palestijnse groeperingen in vrede met Israël zouden willen samenleven.

"Gods beloften van Israël blijven van kracht en zijn niet veralgemeniseerd."

Als ik toch een punt van kritiek moet noemen, denk ik veel eerder aan de sociaaleconomische situatie in het Beloofde land. De huizenprijzen zijn in de afgelopen decennia, mede door het woningtekort, enorm opgeschroefd. Voor jonge mensen is het in de grote steden heel moeilijk om een fijn huis te kopen. De verschillen tussen arm en rijk zijn in Israël erg groot. In een heilig land zou dat toch anders moeten. Het zou mooi zijn als mensen die dolgraag naar Israël willen verhuizen eenvoudiger aan een woning worden geholpen.”

Binnenkort spreekt je op De Betteld tijdens de Cornerstone Conferentie. Wat wordt kortgezegd je boodschap?
“Aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament hoop ik duidelijk te maken dat Gods beloften ook ten aanzien van het land voor het Joodse volk nog steeds gelden, ook na de komst van Jezus Christus. Het heil van God is uitgegaan naar de heidenen. Door geloof in Jezus zijn we geënt op het Joodse volk. Maar dat volk heeft nog steeds een eigen taak in Gods heilsplan. Gods beloften van het land voor Israël blijven van kracht en zijn niet veralgemeniseerd.

Die boodschap moet worden onderstreept omdat teksten als ‘er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek’ worden misbruikt om de door God gegeven landbeloften aan Israël nietig te verklaren. Voorafgaand aan de geboorte van Jezus zei de engel Gabriël tegen Maria: ‘Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid.’ Verder laat de apostel Paulus weten dat Jezus is gekomen om de door God gegeven beloften te bevestigen. Daar horen ook Israëls landbeloften bij. Dat wil niet zeggen dat de Palestijnen, Druzen en bedoeïenen plaats moeten maken. Dat wordt vaak ten onrechte door critici gesuggereerd. De rechten van vreemdelingen horen te worden gerespecteerd. Ook daar is de Heere God duidelijk over.”

Meer weten over de Cornerstone Conferentie? Klik hier voor meer informatie.

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

ds. Evert Meijer
Video

Een vervormd geweten: wereldgelijkvormig of bekrompen?

We zijn geneigd ons eigen geweten als uitgangspunt en maat te nemen om anderen te beoordelen. Het maakt uit in welk land je opgroeit, in welke tijd en cultuur je leeft, door welke ouders je wordt opgevoed en bij welk kerkverband je hoort. Hoe voorkom

Banias
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Banias in Israël

Banias ligt in het uiterste noorden van Israël, een paar uur rijden vanaf Jeruzalem. In Banias en omgeving is veel moois te zien. Wat de plek extra interessant maakt, is dat we weten dat de Heere Jezus en Zijn discipelen ooit in die omgeving zijn gew

Psalmen Challenge
Nieuws

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 36

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

gender
Nieuws

Preek-Event in het teken van gender en geaardheid

Hedendaagse ervaringen met genderidentiteit en seksuele geaardheid vragen ook in de kerk om aandacht. Liberaal Christendom, platform voor vernieuwende theologie, organiseerde daarom de preekschrijfwedstrijd 'Man en vrouw schiep Hij/Zij hen?'. Op vrij

Wim Verwoerd
Boekfragment

Hoe Adolf Hitler werd beïnvloed door de kerkleer

Het is niet de vraag óf de nazi’s zijn beïnvloed door het antisemitisme van de Rooms-Katholieke Kerk en van Luther, maar wel in hoeverre. De hele anti-Joodse sfeer en het anti-Joodse sentiment van de nazi’s lijken als twee druppels water op het antis

Halsema
Dagelijks leven

Burgemeester Halsema te gast bij Mozaiek020 over 'Geloven in de stad'

Zondagochtend 7 april vond de vierde ochtend plaats van de serie van vijf in de jonge Amsterdamse kerk Mozaiek020. Deze keer werd Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam, warm verwelkomd in een volle zaal waar zij in gesprek ging met voorganger Joë

Mercy Ships
Nieuws

Logistieke rol Nederland groeit fors in wereldwijde werk Mercy Ships

Het logistieke werk van het Mercy Ships European Distribution Center (EDC) in Rotterdam maakt een flinke groei door, blijkt uit het jaarverslag van Mercy Ships Nederland over 2023. In de afgelopen 4 jaar is het aantal ingekochte en verscheepte goeder

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Meerartikelen

Beverly LaHaye
Nieuws

Christelijke activiste Beverly LaHaye op 94-jarige leeftijd overleden

De bekende christelijke activiste Beverly LaHaye is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. LaHaye was de oprichtster van belangenorganisatie Concerned Women for America en stond onder meer bekend om haar conservatieve opvattin

Paus Franciscus
Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk ziet ledental stijgen maar aantal priesters daalt

Hoewel het aantal katholieken wereldwijd tussen 2021 en 2022 toenam, tonen nieuwe cijfers dat het aantal priesters binnen de Rooms-Katholieke Kerk blijft afnemen. Dat meldt The Christian Post. De Heilige Stoel publiceerde eerder deze maand het 'Ponti

Schotland
Nieuws

Schotse kerkleiders spreken zich uit tegen legaliseren hulp bij zelfdoding

Schotse kerkleiders hebben hun diepe bezorgdheid geuit over het voorstel om hulp bij zelfdoding in Schotland te legaliseren. In een brief gericht aan alle 129 leden van het Schotse Parlement spreken de kerkleiders, waaronder predikant Andrew Downie,

Sint Jansklooster
Nieuws

Hervormde gemeente Vollenhove verwelkomt nieuwe dominee: Proponent W. Bos

De hervormde gemeente te Vollenhove (wijk Sint Jansklooster) mag een nieuwe dominee verwelkomen. Proponent W. Bos uit Nijkerk heeft het op hem uitgebrachte beroep aangenomen. Bos werd in het najaar van 2023 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (P

Ds. A. Simons
Video

Ds. Simons waarschuwt avondmaalgangers: "Je kunt niet aangaan als je Jezus niet kent"

“U die de Heere Jezus niet kent, u mag zondag niet aan de tafel. U mag alleen komen als u het kleed van Christus’ gerechtigheid door het geloof hebt aangedaan. Het is voor bruiloftskinderen. Het spijt me. Ik moet het u laten voelen", aldus ds. A. Sim

Geert Wilders
Nieuws

Onderzoek EO: PVV onder christenen populairder dan CDA, CU en SGP samen

Nog altijd geven veel Nederlandse christenen de voorkeur aan de Partij voor de Vrijheid (PVV). Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou meer dan een kwart van de christenen in ons land op de partij van Geert Wilders stemmen. Daarmee is het verrewe

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Hoe het leger van koning Josafat christenen wijst op Gods overwinning

Het woord opstelling valt vaak vooraf bij de commentatoren van sportwedstrijden. Wie gaat bijvoorbeeld ‘in de spits’ spelen en voor welke aanpak zou de trainer kiezen? Ik wijs jullie op de opstelling van het leger van koning Josafat. Het volk van Jud

Chris Verhagen
Video

Is de Heere Jezus wel eens ziek geweest? Chris Verhagen antwoordt

Sommige Bijbelleraren onderwijzen dat Jezus nooit lichamelijk ziek is geweest of kon zijn. In deze video geeft Chris Verhagen, initiatiefnemer van het YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, antwoordt op deze vraag. Hij daagt je uit om Jezus' eigen wo

Jantine Stam
Video

Terugkijken: Jantine Stam beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Jantine Stam te gast om te spreken over het thema 'Betrouwbare liefde'. De psychosociaal therapeute en relatiedeskundige uit Barneveld is

Arie en Wilma Zwitser
Levensverhaal

Arie's leven hing aan een zijden draadje na twee herseninfarcten op één dag: "God was erbij"

2 maart 2020. Deze dag zullen Arie Zwitser en zijn vrouw Wilma nooit meer vergeten. Het is op die rampzalige dag dat Arie tot twee keer toe getroffen wordt door een herseninfarct en zijn leven plots aan een zijden draadje hangt. Tijdens die donkerste

'Echt weggaan doe je niet'
Video

Joke Buis presenteert gevoelige nieuwe single: 'Echt weggaan doe je niet'

Je kon er niet omheen tijdens de afgelopen tours van Joke Buis: het gevoelige nieuwe lied ‘Echt Weggaan Doe Je Niet’ en de reacties waren veelzeggend. In de aanloop naar haar nieuwe EP ‘Hoe Ik Je Zie’ presenteert Joke Buis het als single. ‘Echt Wegga

J. Mack Stiles
Boekfragment

Een pijnlijke waarheid: de meeste evangelisatieprojecten zijn geen succes

Een gemeente uit mijn woonplaats besloot een paasuitvoering te organiseren. Het idee was om het geweldige verhaal van Pasen om te zetten tot een toneelstuk, waarin mensen tot Christus geroepen zouden worden. Paasoptredens zijn niet uniek, maar de oud