cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

Auteur: Hendriëlle de Groot

20 Bijbelteksten over schuld en schaamte

Schaamte is – vanzelfsprekend- een thema waar we niet makkelijk over spreken. Hoewel het zijn wel zelfbewuste en sociale emoties, die ons dichter bij God kunnen brenger, zijn we geneigd om afstand te nemen en ons voor God te verbergen. Dat is niet nodig. Als je je zonden belijd en berouw toont, wil God vergeven. We zetten een aantal Bijbelteksten over schuld en schaamte op een rij. 

1. 1 Johannes 1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

2. 1 Korintiërs 10: 13
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

3. 1 Johannes 2: 1
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.

4. Openbaring 21:4
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5. Romeinen 3:23-24
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

6. Jesaja 54:4
Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd;
wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd.
Je zult de schande van je jeugd vergeten,
je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.

7. Romeinen 10:13
Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

8. Handelingen 8:22
Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven

9. Micha 7:19
Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

10. Handelingen 3:19
Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.

11. Psalm 40: 11-12
Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. U, HEER,
u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren. 

12. Johannes 3:17
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

13. 2 Petrus 3:9
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

14. Psalm 103: 8-12
Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

15. Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

16. Hebreeën 10: 15-18
Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er: ‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,’ en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

17. Romeinen 10:9
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

18. 1 Johannes 2:2
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

19. Handelingen 2: 38
Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.

20. Johannes 3: 18
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen