cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

13 mei 2016 door Shehera Vega Sánchez

7 belangrijke bijbelverzen over kleding!

Veel christenen hebben een sterke mening over de manier waarop iemand in het openbaar gekleed mag gaan. Sommigen zijn hierin zeer vrij, terwijl anderen er juist strenge 'kleding-regels' op na houden. Maar wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over de manier waarop we ons mogen kleden? Jack Wellman van Patheos geeft ons 7 belangrijke verzen die ons houvast kunnen geven op het gebied van onze kledingkeuzes. 

1. Timoteüs 9-10
Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. 

2. Spreuken 31:30
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen.

3. 1 Korintiërs 6:19-20
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

4. 1 Petrus 3:3
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding. 

5. Romeinen 12:2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 

6. Spreuken 7:10
En kijk, daar komt die vrouw op hem af, gekleed als een hoer, een listig karakter. 

7. Matteüs 5:27-28
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Pleeg geen overspel.' En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen