cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 mei 2015 door Redactie

"God zit op het puntje van Zijn troon"

"We leggen ons soms zo verrotte land bij U neer.” Dat zei Ds. Ron van der Spoel zaterdagochtend tijdens zijn preek op Opwekking. Hij sprak over samen bidden en riep op tot hartstochtelijk gebed voor Nederland. 

Samen bidden is vaak moeilijk vertelde Ron. Veel mensen doen het dan ook niet. Zo kwam hij recent bij een huwelijksconferentie. Van de 150 stellen gaven slechts twee stellen aan samen te bidden. Bidstonden van grote kerken worden ook vaak slecht bezocht. In zijn eigen gezin vindt hij samen bidden ook moeilijk. Ergens is dat wel te verklaren, vertelde hij. Samen bidden is namelijk intiem en mensen hebben hun eigen manier om te praten met God. Toch is samen enorm belangrijk benadrukte hij. “In de Bijbel is samen bidden een belangrijk thema. In Handelingen staat dat de eerste christenen zich toegewijd en eensgezind wijdden aan gebed.” 

Toegewijd bidden
“Toegewijd bidden betekent dat je blijft bidden. Niet dat je zegt na een paar: ‘Hier laat ik het maar bij. Het is wel mooi geweest.’ Nee, toegewijd bidden wil zeggen dat je blijft bidden. God wil graag gebeden zijn. Hij verlangt naar dat we zeggen: ‘Vader, Abba, Papa, wilt U alstublieft..?"
"Weet je wat de belangrijkste reden is om samen te bidden? Dan houd je het langer vol!"

“Weet je wat de belangrijkste reden is om samen te bidden? Dan houd je het langer vol!” De predikant verwees naar Mozes. Toen het volk Israël ten strijde trok tegen de Amelekieten trok Mozes zich terug op de berg. Hij begon met opgeheven te bidden voor de strijd. “Bad hij met de armen omhoog, dan won Israel. Liet hij zijn armen zakken, dan wonnen de Amelekieten.”
 
Omdat Mozes het bidden met opgeheven handen fysiek niet volhield kreeg hij hulp van Aaron en Hur. Die tilden zijn armen omhoog. Zo baden ze samen tot de overwinning. “Dat is samen bidden! We hebben het allemaal nodig dat we een gebedspartner hebben. Misschien is dat je man, je vrouw, of een broeder of zuster uit je gemeente. Zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt om samen te bidden.” 

“Ik denk ook eerlijk gezegd dat we te snel stoppen met bidden,” voegde Ron daar aan toe. Hij verwees naar de gelijkenis die Jezus eens vertelde, over een weduwe die dag in dag uit naar de rechter toeging, zodat hij recht zou spreken. Pas na lang aandringen werd de rechter “gek van dat mens en had hij zoiets van van: ‘Laat ik nou maar opendoen en reageren, dan ben ik er van af.’ Natuurlijk is God zo niet en denkt Hij niet: ‘Ik word gek van dat mens.’ Grappend: “Alhoewel..”
"God denkt niet: ‘Ik word gek van dat mens.’ Alhoewel.."

"Maar waar het om gaat is dat Jezus wilde zeggen dat als we niet ophouden met bidden God uiteindelijk zal reageren."

Eensgezind bidden
De tweede voorwaarde in het samen bidden is eensgezind bidden. “Als we samen willen bidden dan is het enige legitieme gebed dat God behaagt dat we eensgezind zin.” 

Eensgezind zijn als christenen betekent dat men een in liefde, streven en geest is, vertelde Van der Spoel, verwijzend naar Filipenzen 2. Ze hebben elkaar lief met de liefde van God de Vader, hebben dezelfde focus op wat God belangrijk vindt en hebben de inwoning van de Geest. “Als de Heilige Geest je hart vervuld dan voel je je automatisch verbonden met de mensen om je heen. Dan wordt je gevuld met dezelfde gedachten en gevoelens, ook al zijn die mensen anders dan jij.” 

Het mooie aan eensgezind bidden is dat er een enorme kracht vanuit gaat, benadrukte de predikant. Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: als twee van jullie eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal de Vader in de hemel het jullie laten gebeuren.’ “Het staat er gewoon. Als we samen eensgezind bidden dan gaat de Vader daar op reageren. Dan komt God in actie."
"Als we samen eensgezind bidden dan komt God in actie"

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia bad en het regende drie jaar niet. Toen hij opnieuw bad was het andersom: toen regende het drie jaar lang. “God verleent kracht aan je gebed. Dus als jij in je eentje op je knieën ligt om te bidden dan is dat ongelofelijk krachtig. Maar juist als je beseft hoe serieus God het gebed neemt van een kind, wat betekent het dan als er twee of drie mensen bidden? Wat voor kracht gaat daar dan vanuit? Als God één van zijn kinderen al zo serieus neemt - denk aan Elia - hoeveel te meer zal God z’n oren en hart dan openen als er twee bidden? Of drie van zijn lievelingskinderen? Of dertig? Laat staan als er 13.000 van zijn lievelingskinderen bidden!” 

God daagt ons uit
“God wil onze gebeden graag verhoren. God daagt ons uit en zegt: ‘Als jullie eensgezind mij om iets vragen dan zal ik dat doen. God zit nu al op het puntje van Zijn troon. Want Hij weet dat we gaan bidden. Hij denkt: ‘Wat gaan die 13.000 bloedjes van mij zo vragen?”
"God denkt: 'Wat gaan die 13.000 bloedjes van mij zo vragen?'"

Tijdens de samenkomst riep Ron de 13.000 aanwezigen op om “hartstochtelijk” te bidden voor Nederland. “Wat kunnen we vragen? Wat is het dat Gods hart breekt?” Spontaan: “Dat we met 16 miljoen mensen in Nederland leven en dat 75% van hen de Heere Jezus niet kent als hun Redder en Verlosser! Mensen, dat kan niet! Dan kunnen wij hier wel gezellig samen zitten, maar dat kan toch niet als we weten dat driekwart van Nederland naar de hel gaat als Jezus nu terugkomt!”
"Het breekt Gods hart dat we met 16 miljoen mensen in Nederland leven en 75% de Heere Jezus niet kent"

Tijdens de samenkomst werd er in koppels gebeden voor Nederland. Ds. Ron van der Spoel sloot de tijd van gebed af met de woorden: “Heer, we leggen onze landgenoten voor U neer. De mensen die in onze straten wonen. Er zijn zoveel mensen die U nog niet kennen. We brengen Nederland voor U, zoals die vier vrienden hun zieke vriend aan de voeten van Jezus brachten. Heer ontferm u. Laat een opwekking moge beginnen door de kerken en door ons heen, zodat mensen worden aangeraakt door Uw Evangelie en ze ontdekken dat er een God is die zielsveel van hen houdt. We leggen ons soms zo verrotte land bij U neer. We smeken U, ontferm U over ons.” 

Beeld: Chris van Beek

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen