cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

05 mei 2015 door Dick van den Bos

"Ook in het Oude Testament was er een soort Pinksteren"

“Pasen en Pinksteren hebben veel meer diepgang als je ziet dat de Bijbel een eenheid is. Het leven van Jezus wordt beschreven in de Evangeliën, maar in het Oude Testament wordt al over Hem gesproken en wordt Zijn komst en boodschap voorzegd. Zo is Pinksteren onlosmakelijk verbonden met de Torah”, vertelt Patrick van der Heijden, organisator van de Sjavoe’ot-conferentie op De Betteld. Tijdens dit weekend staat de eenheid tussen Oude en Nieuwe Testament centraal.
 
"Sjavoe’ot is het Hebreeuwse woord voor ‘weken’. Vanaf de dag na de sabbat in het Ongezuurde Brodenfeest moeten zeven weken worden geteld. Na vijftig dagen tellen is het Wekenfeest. Tijdens het Ongezuurde Brodenfeest werd de eersteling van de gerstenoogst aan God gepresenteerd. Met Sjavoe’ot werden de eerstelingen van de tarweoogst aan God gegeven. Hiermee liet het volk zien dat het van Hem afhankelijk is. Sjavoe’ot is een feest van dankbaarheid voor wat God geeft.”
"Met Sjavoe’ot werden de eerstelingen van de tarweoogst aan God gegeven. Hiermee liet het volk zien dat het van Hem afhankelijk is. Sjavoe’ot is een feest van dankbaarheid voor wat God geeft.”

Verbluffende overeenkomsten
"Volgens Exodus 19 wordt de wet ongeveer vijftig dagen na de uittocht uit Egypte aan Israël gegeven. Daarom is Sjavoe’ot volgens het jodendom het moment waarop de wet werd gegeven: God daalde neer in vuur en sprak met geweldig stemgeluid. De Joodse geschriften vermelden dat Zijn stem als vurige tongen op de hoofden van het volk neerkwam en zich in zeventig talen verdeelde, zodat alle volken het konden begrijpen. De overeenkomst met Handelingen 2 is verbluffend! God gaf fysieke vrijheid door de uittocht uit Egypte (symbool voor zonde, red.) en geestelijke vrijheid toen Hij Zijn Torah (onderwijs, red.) gaf. Jezus is de levende Torah. Die Torah wil Hij door Zijn Geest in onze harten schrijven (Jer.31)."

"Sjavoe’ot is één van de drie opgangsfeesten, waarbij de Israëlieten moeten optrekken naar Jeruzalem. Daarom waren de discipelen bij elkaar en waren er pelgrims uit omringende landen in Jeruzalem (Israël was verstrooid naar allerlei omringende landen). Tijdens de nacht voor Sjavoe’ot waken Joodse gelovigen met elkaar om Gods Woord te bestuderen. Dat verklaart waarom de discipelen in Handelingen 2 bij elkaar waren."

Wortels van het geloof
"Tony Robinson behandelt tijdens de conferentie Jezus’ dood, begrafenis en opstanding in drie dagen als meest voorspelde gebeurtenis in de Torah. Brad Scott gaat in op het herstel van Gods wegen voor Zijn volk door onderwijs uit het Oude en Nieuwe Testament vanuit de taal en cultuur van de schrijvers. Ook behandelt hij de ‘halacha’ (wandel) van de apostel Paulus. Wat onderwees Paulus nu werkelijk over Gods Torah die hij enerzijds heilig noemt maar ook ‘een juk van slavernij’?" 

“119 Ministries Nederland hoopt dat mensen die de Joodse wortels van hun geloof herontdekken de eenheid tussen het Oude en Nieuwe Testament beter leren begrijpen en uitleggen aan andere volgelingen van Jezus. Zodat mensen, die het verlangen hebben om te wandelen zoals Jezus deed, zullen ontdekken dat Jezus volledig in overeenstemming met het Woord van God, de Torah, wandelde. Sjavoe’ot is daarin een hoogtepunt omdat God, door Zijn Geest, Zijn Torah wil uitleggen in onze harten, zodat we er naar leven, en leven mogen ontvangen (Lev.18:5).”

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen