cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 april 2015 door Dick van den Bos

"Jonge predikanten groeien in hele andere wereld op"

“Voor jonge predikanten is elke vanzelfsprekendheid van kerk en geloof voorbij. Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin veel vertrouwde kaders weggevallen zijn. Bijvoorbeeld trouw in de kerkgang en catechese. Ook is het minder vanzelfsprekend dat mensen actief deelnemen in activiteiten of het leven in de gemeente. Deze context verandert het beroep predikant sterk”, vertelt Piet Vergunst, samensteller van het bijbels dagboek ‘Bagage’. Het boek is geschreven door een jonge generatie predikanten – en dat is terug te zien in de inhoud van het boek.

“In deze tijd zijn veel gebruiken en tradities niet vanzelfsprekend, mensen kunnen plotseling een heel andere kant op gaan dan een vorige generatie. Denk aan de invulling van de zondag en de gevolgen daarvan voor het meeleven met de kerk. Denk aan de stabiliteit in relaties, de gemiddelde duur van een huwelijk. Als alle kaders wegvallen, blijft alleen het Woord van God over – en dat kan onzeker maken. Hoewel het voor een christen geen vreemde oefening is om het te wagen met de beloften van God. Ik denk dat het winst is voor deze generatie predikanten. Het dagboek is gericht op twintigers en dertigers en het mooie is dat jonge predikanten hun context heel goed aanvoelen. Ze zijn er zelf in opgegroeid.”
"In deze tijd zijn veel gebruiken en tradities niet vanzelfsprekend, mensen kunnen plotseling een heel andere kant op gaan dan een vorige generatie"
 

Als een oude generatie predikanten Bagage schreef, zouden er ongetwijfeld veel inhoudelijke overeenkomsten zijn. Waarin zitten verschillen? 
“Ja, gelukkig zijn er vooral overeenkomsten als het om de uitleg van de Bijbel gaat. Het zou niet best zijn als het anders was. De Bijbel legt door de Heilige Geest zichzelf uit, als we de doorgaande lijn van het Woord nagaan, als we verschillende teksten op elkaar betrekken."

“Ik zie de verschillen vooral in de ervaring van de context, van het door deze dominees vanuit hun jeugd ademen in een geseculariseerde context waarin een christelijke levensovertuiging in de samenleving naar de randen geduwd wordt. Jonge predikanten maken zelf onderdeel uit van een cultuur waarin jouw individuele mening telt, waarin zelfontplooiing het hoogste goed lijkt. In de verkondiging op de zondag mogen daarom bijbelse noties blijven klinken, zoals zelfverloochening, naastenliefde, dienstbaarheid, niet als wet maar als evangelie. Hierdoor moet je bij alles wat zich in het leven aandient, de vraag stellen: ‘Wat zegt God hierover voor mijn leven?’ Opdat wij bereid zijn het pad van Gods geboden te lopen.”

Bagage gaat over de dagelijkse omgang met God, wat kan de lezer daarover leren?
"Het is in ieders leven noodzakelijk dat we leren zien Wie God is, en wie jij als mens bent. Bij die vraag vallen de beslissingen in het leven van een christen. Neem de uitleg van Mattheüs 1:23, waarbij ds. Hogendoorn uit Katwijk ingaat op 'Immanuel, God met ons'. Dat gold bij de schepping van de mens, toen alles goed was. In onze tijd lijkt de mens steeds meer los van God te komen staan. Ds. Hogendoorn geeft aan dat ‘de Naam Immanuel (door)vertaald moet worden in jouw concrete leven. Dat betekent dat je cruciale beslissingen niet zonder Hem nemen kunt, dat God er als het ware bij is als je opstaat, als je de dag beleeft, als je naar bed gaat’."
"Het is in ieders leven noodzakelijk dat we leren zien Wie God is, en wie jij als mens bent"

Er staan ook praktische bijdragen in, zoals de invulling van onze tijd, de omgang met ons bezit, het voorkomen van en omgaan met conflicten. Wat kunnen we over deze thema’s leren?
Bij de behandeling van de Bergrede komt onder meer dit laatste aan de orde: ‘Trouw je godsdienstige verplichtingen nakomen, maar ondertussen nog slaande ruzie in de familie? Onbestaanbaar, volgens Jezus.’ Dat is Mattheüs 5; een hoofdstuk later gaat het over materialisme: ‘Verzamel geen schatten voor u op de aarde’. Aards bezit lijkt waardevol, maar is o zo kwetsbaar. Bij schatten in de hemel kunnen we denken aan goede werken die een christen in het leven van de dankbaarheid doet."

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen