cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

28 februari 2013 door Redactie

"Jezus geneest niet iedereen"

"Er genezen ook heel veel mensen niet wanneer je voor ze bidt. Dat moet je niet wegstoppen, maar erkennen." Dat zegt Wim Kok. Al jarenlang geeft hij onderwijs over gebedsgenezing. Daarnaast runt hij een Bijbelschool in Leuven, België. "Jezus droeg ons op om de zieken te genezen. Wanneer dat gebeurt krijgt de Kerk een enorme slagkracht. Als dat niet lukt, dan ligt het eerder aan onszelf, dan aan degenen voor wie we bidden."

- Het gebeurt wel eens dat mensen keer op keer naar een genezingsdienst gaan, of voor zich laten bidden door een vriend of vriendin, zonder dat er iets verbeterd aan de fysieke toestand van die zieke. Bijvoorbeeld wanneer iemand uitgezaaid kanker heeft.
Wim: "Het is maar net wat de persoon zelf wil. Ik ben niet tegen medische zorg of zo. Maar als een zieke tegen mij vertelt dat de dokter hem verteld heeft dat er geen kans op genezing is, en die persoon wil wel genezen worden, dan is het altijd goed om voor die persoon te bidden in Jezus naam om te kijken of je de ziekte kunt doorbreken."

- Maar wanneer iemand zo ziek is, en er keer op keer wordt gebeden, dan krijgt iemand toch ook vervelende gevoelens? Dat is dan toch een giga-teleurstelling?

"Ja, dat zijn hele moeilijk dingen om mee om te gaan. Wij staan er zo in dat we in geloof bidden voor iemand die zo ziek is. We gaan dan voor genezing. Maar als het niet lukt dan erkennen we ons tekortschieten en laten we het los. Als iemand dan sterft, dan hebben wij het niet kunnen oplossen en dat is dan zo. Zeker als iemand christen is, dan kun je nog zeggen: in dat opzicht zit het wel goed. Maar het is wel een falen van ons als gelovigen."

- Kun je stellen dat ziekte Gods wil is, en het een hoger doel dient?
"Ik ken die gedachte en ben er mee opgegroeid. Je kunt je dan baseren op het boek Job. Maar als je hier helder over wilt nadenken dan moet je kijken naar Jezus zijn opdrachten en zijn beloften. Dan zie je dat het totaal niet in te passen is in het leven van Jezus en de apostelen. Jezus zei tegen niemand: 'Jou kan ik niet genezen, God is met jou een ander plan aan het uitwerken.'

- Op zo'n moment heb je weer de mensen die zeggen: 'Jezus is honderden zieke mensen voorbij gelopen zonder hen te genezen.'
"Ik ben in India geweest. Als je dan 200 meter rondloopt is het onmogelijk om iedere bedelaar een muntje te geven, of om voor hen te bidden. Want dan heb je nergens anders tijd voor." Zo was het bij Jezus ook, volgens Wim. "Jezus kon niet iedereen genezen die Hij onderweg tegenkwam, wanneer hij onderweg was van A naar B. Dan liep hij inderdaad mensen voorbij. Niet omdat God hen niet wil genezen, maar Hij was beperkt als mens. De mensenmassa's zorgden
 ervoor dat het Hem onmogelijk gemaakt werd om goed te functioneren. Er waren mensenmassa's waar hij niet aan toe kwam. Daarom zond hij ook de 72 uit en gaf hen de opdracht: 'Kom je in een stad waar je welkom bent, genees dan de zieken die er zijn.'"

- Mensen zeggen ook wel eens: 'Als God mij wil genezen dan is daar niemand voor nodig die voor mij bid. Ook geen genezingsdienst.' Hoe denk je daarover?
Wim Kok: "Dat kan. De meeste mensen in de Bijbel worden genezen door het geloof van degene die voor hem of haar bidt. Dat is de regel. De uitzonderingen: mensen die worden genezen vanwege hun eigen geloof, of het geloof van derden. Maar de sleutel is altijd geloof."

"Er zijn talloze zieken waarvoor ik gebeden heb die niet genezen zijn. Dat is lastig, omdat wanneer je voor hen bidt, mensen toch een beetje hun hoop in jouw gebed stellen. Ik ging eens naar New Delhi. Ik werd uitgenodigd om te bidden voor zieken bij een opvanghuis, waar de meest zieke mensen uit de stad verblijven. Ik zag daar mensen die ledematen of ogen misten. Ik zag blinden, doven, etterende wonden, mensen die hun verstand kwijt zijn. Ik heb daar toen niks kunnen doen. Ik heb wel gebeden, maar er genas niemand. Dat deed pijn. Ik heb daar gefaald en had geen geloof. Toch weerhoudt mij dat niet om te blijven bidden voor zieken. Want ik kan je ook verhalen vertellen van mensen die wel wonderen ontvingen, zowel de blinde, de lamme en de doofstomme."

Wilt u vriend van CIP.nl worden? Klik hier.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen