cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

02 oktober 2012 door Redactie

"Slager is voor God net zo belangrijk als dominee"

Naar schatting 60-80% van de christenen heeft er mee te maken: christen-zijn op je werk. "Wij constateren dat dit voor veel kerken een 'blanco' gebied is," vertelt Maarten Pijnacker Hordijk, initiatiefnemer van het inmiddels bekende bedrijfsgebed en christenzijnopjewerk.nl. "Christenen leven in twee werelden. Men leeft in het kerkelijk wereldje, ment zit op een kring, doet zondagschoolwerk. Anderzijds is daar je werk. Dat zijn vaak twee dingen die volkomen los staan van elkaar in de levens van mensen. Dat komt omdat we het beeld hebben dat je pas in Gods Koninkrijk meetelt als je zendeling, predikant bent of zondagschoolwerk doet. Voor God is een slager echter net zo belangrijk als een dominee."

Christenen weten zich geen houding te geven op hun werk, stelt Maarten. Daarom organiseert hij met zijn team de 'Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk' op zondag 11 november 2012. "We nodigen alle kerken en gemeenten uit om op die zondag (maar een andere datum kan ook) over dit thema te preken en dat thema centraal te stellen. Dat wordt nu veel te weinig gedaan. Wij reiken op de site www.christenzijnopjewerk.nl een heleboel hulpmiddelen aan, waarvan het belangrijkste een enquête is. Die kan inzichtelijk maken hoe christenen in de eigen gemeente omgaan met christen-zijn op je werk. Hoe kan de eigen kerk helpen als het gaat om christen-zijn op je werk?"

Maarten: "Er is onder christenen vaak een bepaalde gêne om op de werkvloer te spreken over het geloof in God. Vooral bij ouderen is dat zo, omdat de mensen met wie zij vaak omgaan - ook vaak ouderen - in het verleden slechte ervaringen hebben gehad met de kerk. Jongeren staan hier meer blanco in en zijn open. Het belangrijkste is dat je als christen beseft dat de geestelijke werkelijkheid er overal en altijd is. In de kerk, maar ook op je werk. Het tweede is dat je er in Gods ogen mag zijn, ook op je werk. Je mag gewoon jezelf zijn. Je hoeft je op je werk niet te schamen voor God. Bovendien mag je daar een licht zijn. Een christelijke traktaat kun je weggooien, een christelijk tv-programma kun je wegzappen, maar een christen op zijn werk kun je niet uitzetten. We hebben op ons werk heel veel te bieden als christen, volgeling van Jezus. Denk aan een voorbeeld zijn, aandacht hebben voor je collega's, je werk goed doen, samen voor anderen bidden. Het is net zo zinvol als preken."

"Werk is een zegen," benadrukt Maarten Pijnacker Hordijk. "Werk was er al vóór de zondeval. Dat wordt heel vaak vergeten. In Genesis 1 was er al sprake van een opdracht van God aan de mens om te werken. Wij zijn het beeld van God en God is Zelf Iemand die werkt. Hij heeft ons niet voor niets talenten gegeven. De Nederlandse samenleving smacht in figuurlijke zin naar integere en authentieke christenen die hun plaats innemen. Het is geweldig om God te kennen en dat op een natuurlijke manier uit te dragen op je werk."

Wil je als kerk meedoen aan de landelijke themadag? Meld je vrijblijvend aan op www.christenzijnopjewerk.nl!

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen